Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich

Zgodnie z Umową z dnia 24 listopada 2014 roku pod koniec lutego rozpoczęte zostały roboty budowlane przy przebudowie Placu Powstańców Wielkopolskich. Wykonawcą robót jest firma „ZBYLBRUK”  z Ząbkowic Śląskich.

Na 2015 rok zaplanowane zostały roboty budowlane we wschodniej części Rynku, polegające na:

 • przebudowie oświetlenia ulicznego,
 • wykonaniu nowego zasilania energetycznego imprez,
 • wykonaniu iluminacji ratusza,
 • przebudowie kanalizacji deszczowej,
 • nawodnieniu terenów zielonych,
 • włączeniu do kanalizacji deszczowej rur spustowych wszystkich przyległych budynków,
 • przeniesieniu pomnika,
 • przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych,
 • przebudowie nawierzchni placu,
 • posadzeniu drzew.

Ponadto rozpoczęto prace przy pierzei południowej Rynku  i jeszcze w 2015 roku wykonane zostaną:

 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • nowe zasilanie energetycznego imprez wzdłuż ul. Poznańskiej w kierunku Biedronki,
 • częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • włączenie do kanalizacji deszczowej rur spustowych wszystkich przyległych budynków,
 • wbudowanie krawężników,
 • przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej.

Zgodnie z umową termin zakończenia ww. prac  przewidziano do 20 listopada 2015 r.

Mimo zapewnień i starań Wykonawcy terminu realizacji robót nie udało się przyspieszyć.  Pojawiło się wiele sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia a koniecznych dla prawidłowego wykonania inwestycji. I tak w wyniku przeprowadzonych przez Wykonawcę badań nośności podłoża na dnie koryta uzyskano niewystarczające wyniki. W związku z powyższym koniecznym było wprowadzenie  dodatkowych prac polegających na wykonaniu 15 cm warstwy piasku stabilizowanego  cementem na całej długości jezdni.

Dodatkowo Wykonawca napotkał na niezinwentaryzowane kolizje starych urządzeń infrastruktury podziemnej tj. :

 • sieci  wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym, który nie został ujawniony na mapach geodezyjnych,
 • kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową,
 • studni kanalizacji deszczowej z siecią gazową,

Ponadto należy również wspomnieć o długotrwałych uzgodnieniach z ENEA Operator,  Wielkopolską Spółką Gazownictwa oraz AQUANET S.A., które wyraziły chęć wykonania przebudowy swoich urządzeń przed realizacją naszej inwestycji. Jednak ich prace przeciągnęły się znacznie w czasie i w związku z powyższym firma ZBYLBRUK  zmuszona była  wstrzymać prace na nawierzchni jezdni.

Na ww. zakres w budżecie gminy w 2015 r. przewidziano 2.495.000 zł.

Wioletta Wojciechowska
Inspektor ds. inwestycji liniowych
 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl