Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podmioty wpisane do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz posiadające zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Właściciele/użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług podmiotów posiadających stosowne zezwolenie Burmistrza lub GOAP. Z firmą taką należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek. Jest on potwierdzeniem korzystania z usług powyższych firm oraz dowodem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych.

Prosimy zwrócić uwagę, by na rachunkach podana była data oraz w przypadku nieczystości płynnych – objętość wyrażoną w m3. Dowody wywozu należy gromadzić przez okres 2 lat.

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH >>> pobierz

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU NA ODBIÓR ODPADÓW >>> strona GOAP

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

  
Centrala:
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl     
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza i Zastępcy Burmistrza:
plac Powstańców Wielkopolskich 9
poniedziałek 14.00–16.00
czwartek 10.00–11.00 oraz 15.30–15.45

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl