Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Państwowa Inspekcja Pracy

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika bądź pracowników ma obowiązek zawiadomienia na piśmie inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie pracowników.

Ważne!
Zawiadomienie do PIP należy złożyć w terminie 30 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. Wszelkie zmiany w zakresie danych objętych zawiadomieniem należy również zgłosić do PIP
.

Przedsiębiorca powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Obowiązek, o którym mowa ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników.

W ramach tych obowiązków pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie:

  • zakładu pracy,
  • obiektów budowlanych,
  • w pomieszczeniach (na podłogach, ścianach, stropach, oknach, i innych częściach
  • oszklonych, schodach itp.)

Ten obowiązek pracodawcy rozciąga się także na:

  • wyposażenie pomieszczeń i infrastrukturę towarzyszącą, czyli ogrzewanie,
  • wentylację, oświetlenie, narzędzia i inne urządzenia techniczne,
  • stanowisko pracy, maszyny,
  • pomieszczenia i urządzenia socjalne i sanitarne.

Ważne!
Przedsiębiorca zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, zobowiązany jest ponadto do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy.

 

Przydatne adresy i telefony:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50
61-807 Poznań
tel. 61 85 99 000 (centrala), fax 61 85 99 003
e-mail: kancelaria@poznan.oip.pl
www.oip.poznan.pl

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl