Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Komisja Gospodarcza

Murowana Goślina, 7 marca  2017  r.

 

ZAPROSZENIE

Dnia 14 marca 2017 r. o godz. 17.30 w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej, na które serdecznie zapraszam.

Porządek posiedzenia:

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów Projekt nr 1.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Projekt nr 8.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
  2017- 2036 Projekt nr 9.
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy u. Nowej w Murowanej Goślinie Projekt nr 4.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku Projekt nr 3.
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek
  nr 48/47 i 48/66 Projekt nr 7.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 211/7 w Mściszewie Projekt nr 5.
 8. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Projekt nr 6.
 9. Sprawy bieżące.

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                              Przewodniczący Komisji Gospodarczej

                                                                                                              Szymon Pędziński

Projekty uchwał zamieszczono w BIP.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl