Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sesja Nadzwyczajna

We wtorek 11 kwietnia 2017 r. odbyła się XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli wszyscy radni. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia. Zmiany dotyczyły podania zapisu, że wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz wejścia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała została podjęta 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” (NRZG, radny niezależny).

Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
bip.murowana-goslina.pl.

Joanna Witkowska
podinspektor ds. biura rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl