Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Inwestycje drogowe na terenie gminy

  • Inwestycje drogowe na terenie gminy

Plac Powstańców Wlkp. i ul. Podgórna

Powoli dobiegają końca prace związane z rewitalizacją placu Powstańców Wlkp. i przebudową ul. Podgórnej. Wykonawca przystąpił do ostatniego etapu prac - tj. przebudowy terenu wokół kościoła. Planowane zakończenie prac to sierpień br. (według umowy koniec listopada, ale wykonawca obiecuje przyspieszenie robót). Do tego też czasu na placu pojawią się również nowe drzewa, ławki, donice i zdrój pitny oraz oznakowanie. W tym roku wydatki na oba zadania wyniosą 1.925.000 zł.

 

Budowa ul. Szkolnej i parkingów buforowych

Z początkiem wakacji, po etapie prac przygotowawczych i organizacyjnych, rozpoczęły się długo wyczekiwane prace związane z budową ul. Szkolnej i parkingów buforowych (łącznie na 75 miejsc) przy dworcu PKP. W pierwszym etapie robót zrealizowane zostaną prace rozbiórkowe i instalacyjne (przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej). Prace zakończą się w styczniu 2018 r. Wydatki w tym roku wyniosą 383.597 zł.

 

Budowa ul. Słonecznej

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ul. Słonecznej. Prace rozpoczną się w pierwszej połowie lipca. Wybrany w przetargu wykonawca do końca października br. wybuduje pieszo-jezdnię za kwotę 380.000 zł.

 

Budowa ul. Tęczowej

Trwa przygotowywanie przetargu na budowę ul. Tęczowej. Planowany termin rozpoczęcia robót to druga połowa sierpnia br. Do końca listopada br. planowane jest wybudowanie ulicy. Środki przeznaczone na zadanie to 550.000 zł.

 

Przebudowa ul. Dworcowej

W trakcie realizacji jest przetarg na przebudowę ul. Dworcowej na odcinku od placu Powstańców Wlkp. do ul. Przelotowej. Ulica zostanie wybudowana w stylu staromiejskim, znanym już mieszkańcom z nawierzchni rynku. Do połowy lipca powinien zostać wybrany wykonawca. Zaplanowany budżet na to zadanie - 510.000 zł.

 

Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary

Rozstrzygnięto postępowanie na wybór wykonawcy budowy kolejnego 100-metrowego odcinka drogi z Łoskonia Starego do Długiej Gośliny. Już w wakacje wybudowany zostanie nowy odcinek za kwotę 112.000 zł.

 

Projekty nowych dróg

Trwa również opracowywanie projektów budowy i przebudowy nowych dróg:

- ul. Ogrodowa

- ul. Telimeny

Natomiast dla innych dwóch ulic, tj. ul. Spokojnej i części ul. Starczanowskiej (od ul. Mściszewskiej do wjazdu do gimnazjum) zostało ogłoszone „zapytanie o cenę” na realizację dokumentacji projektowo-budowlanej.

 

Barbara Florys-Kuchnowska

kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego i zarządzania drogami
b.florys@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 610

 

  • Ulica Podgórna
  • Prace w ulicy Szkolnej
  • Logotypy

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl