Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo-przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu "Śnieżycowy Jar"

Okres realizacji: marzec 2010 r. – czerwiec 2011 r.

Koszty:

Koszt całkowity – 14.383,80 zł
Dotacja PROW – 8.253,00  zł
Środki gminy Murowana Goślina – 6.130,80 zł 

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -  Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

 

Zakres projektu

Projekt przewiduje wykonanie szlaku, który zamykał będzie się w pętlę i prowadził od Starczanowa przez Rez. Śnieżycowy Jar, Zakole Warty i Kasztelanię na Ostrowie Radzimskim do Starczanowa. Szlak będzie oznakowany zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych opracowaną przez PTTK, poprzez znaki namalowane na drzewach, kamieniach, słupach granitowych, słupach energetycznych itp.. Początek i koniec Szlaku znajdował się będzie w Starczanowie przy tzw. Kasztelani Radzimskiej (miejsce gdzie znajduje się mała gastronomia i parking). Schodząc jarem obok stawku przeciwpożarowego (stojak i mapa wielkoformatowa) będzie skręcał w prawo prowadząc drogą gruntową w kierunku drogi prowadzącej do leśniczówki Uchorowo. Na skrzyżowaniu z tą drogą, na skraju lasu, dla lepszego oznakowania ustawiony zostanie używany jedynie na terenie Puszczy Zielonka i okolic słup granitowy z oznaczeniem szlaku. Następnie szlak będzie wchodził droga gruntową w obszary leśne gdzie będzie można podziwiać piękno przyrody. Po ok. 1,5 km szlak będzie skręcał w lewo w kierunku Rezerwatu "Śnieżycowy Jar".

W tym miejscu znajdują się wybudowane wcześniej miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz znak kierujący do Rezerwatu. Po ok. 300 m znajduje się bariera ograniczająca wjazd wszelkich pojazdów na teren Rezerwatu. W tym miejscu planowane jest postawienie nowego stojaka z tablicą informacyjna o Rezerwacie. Dalej Szlak przeprowadzony jest wyznaczona drogą przez cały Rezerwat, Jar rzeczny, aż do skrzyżowania z droga gruntową na końcu Rezerwatu. Jako że projektowany szlak jest jak zawsze dwustronny planuje się także z drugiej strony rezerwatu ustawienie nowego stojaka z tablicą informacyjna o Rezerwacie. Na zakończeniu Rezerwatu szlak skręca w lewo kierując turystów w kierunku Zakola Warty i Kasztelani na Ostrowie Radzimskim. Informował będzie o tym kolejny słup granitowy zamieszczony na skrzyżowaniu dróg. Szlak następnie będzie prowadził malowniczą drogą leśną aż do skrzyżowania dróg Starczanowo - Zakole Warty. Tam też zostanie umieszczony słup granitowy z oznaczeniem szlaków oraz stojak z tablicą informacyjna. Turysta będzie miał tutaj do wyboru dwie trasy w prawo na Ostrów Radzimski (powrót do skrzyżowania ta sama drogą) w lewo drogę powrotną do parkingu w Starczanowie.

Po skręcie w prawo droga usytuowana w Jarze ze względu na duże różnice wysokości prowadzi wprost do zbiornika przeciwpożarowego i początku szlaku. Na trasie całego szlaku zostaną umieszczone kosze na śmieci w celu zachowania czystości.

 • Droga na Ostrow Radzimski
 • Ostrow Radzimski
 • Śniezyce 1
 • Śniezyce 2
 • Śniezyce 3
 • Śniezyce 4
 • Śniezyce 5
 • Kraina Trzech Rzek
 • LEADER
 • PROW
 • UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina.

Projekt Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślinawspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl