Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem

Okres realizacji: styczeń 2011 r. - grudzień 2011 r.

Koszty:

Wartość projektu:  6 031 891,13 zł
Dotacja UE:  2 897 326,88 zł
Środki własne gminy: 3 134 564,25 zł 

Program:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego - drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Zakres projektu:

Odcinek drogi objęty projektem rozpoczyna się 80 m przed skrzyżowaniem z dojazdem do przepompowni ścieków, prowadzi poprzez istniejący mostek na rzece „Trojanka” i kończy się na skrzyżowaniu z ul. Mściszewską. Na odcinku od przepompowni ścieków do istniejącego mostku droga ma nawierzchnię asfaltową. Od mostku do skrzyżowania z ul. Mściszewską nawierzchnia drogi jest gruntowa z zawartością żużla o nieregularnej szerokości. Istniejąca szerokość drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi 6 m. Ulica Raduszyńska nie posiada chodników.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę mostu, przebudową nawierzchni jezdni na długości 452,80 mb, remont istniejącej nawierzchni (wykonanie nakładki) na długości 80 mb, budowę ścieżki pieszo-rowerowej na długości 452,80 mb, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (również przejścia dla pieszych), oświetlenie uliczne – postawionych zostanie 18 słupów oświetleniowych.

  • Logo WRPO

Projekt „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl