Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Preferencyjna sprzedaż węgla

Gmina Murowana Goślina przystąpiła do preferencyjnej sprzedaży węgla zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

KOMU PRZYSŁUGUJE ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO?

Łącznie należy spełnić niżej określone warunki:

  • Wniosek o zakup preferencyjny może złożyć mieszkaniec gminy Murowana Goślina, który jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego,
  • Wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabył do tej pory (w sezonie grzewczym 2022/2023) węgla w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1500 kg.

DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 30 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

ZŁÓŻ WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA

Uprawniony mieszkaniec gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie Wniosek o zakup preferencyjny węgla. Mieszkaniec składający ten Wniosek w tym artykule zwany jest Wnioskodawcą.
Prosimy, by z gospodarstwa domowego Wniosek składała ta sama osoba, która wcześniej składała wniosek o dodatek węglowy.
Skraca to weryfikację Wniosku i przyspiesza jego realizację.
Prosimy o możliwie jak najszybsze składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Formularze Wniosku dostępne są w:

Prosimy o podanie we Wniosku numeru telefonu komórkowego - ułatwi to przekazywanie informacji do Wnioskodawcy.

Wypełniony i podpisany Wniosek można składać:

  • poprzez internet (należy wypełnić Wniosek i dodać go jako załącznik do Pisma ogólnego do podmiotu publicznego). Prosimy pamiętać, że Wnioskodawca musi zlożyć podpis (podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym);
  • w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pok. 3 w godzinach pracy Urzędu;
  • za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.

Złożony Wniosek dotyczy zakupu w pierwszym okresie - do 31.12.2022 r. Limitem ilości zamawianego węgla w tym okresie jest 1,5 tony.

CENA WĘGLA

Preferencyjna cena węgla sprzedawanego w gminie Murowana Goślina wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Przykładowo pół tony węgla kosztuje 1000 zł brutto, a 1,5 tony węgla kosztuje 3000 zł brutto.

KOSZT TRANSPORTU, WORKOWANIE

Koszt transportu ze składu węgla w Mściszewie 26A do gospodarstwa domowego nie jest wliczony w powyższą cenę węgla. Surowiec można odebrać własnym transportem lub transport może zapewnić przedsiębiorstwo prowadzące skład węgla. Ustalenie sposobu transportu i rozliczenie jego kosztu Wnioskodawca uzgodnia indywidualnie ze składem węgla.

Istnieje możliwość zaworkowania węgla - zamówienie tej usługi dodatkowej oraz zapłacenie za nią dokonuje Wnioskodawca w kontakcie ze składem węgla.

ILOŚĆ WĘGLA, JAKĄ MOŻE KUPIĆ PREFERENCYJNIE GOSPODARSTWO DOMOWE

  • zakup do 31.12.2022 r.: maksymalnie do 1,5 tony,
  • zakup od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.: maksymalnie do 1,5 tony.

Prosimy o wskazanie we Wniosku ilości będącej wielokrotnością 500 kg, czyli: 0,5 tony, 1 tonę lub 1,5 tony.
Nie ma możliwości "przesuwania" ilości pomiędzy dwoma okresami (np. nie można wnioskować w 2022 r. o 1 tonę, a w 2023 r. o 2 tony). UWAGA! W grudniu nastąpiły zmiany w przepisach.

PŁATNOŚĆ ZA WĘGIEL

Dopiero po przekazaniu przez Urząd informacji o pozytywnej weryfikacji Wniosku należy dokonać wpłaty za węgiel na specjalne konto bankowe Gminy:

Gmina Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

06 9044 0001 2104 0200 0156 0064

Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach o/Murowana Goślina

Tytuł przelewu (szablon):
"WĘGIEL   Imię i nazwisko Wnioskodawcy.   Adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup"

Przykłady:
"WĘGIEL Anna Kowalska  Mur. Gośl. ul. Poznańska 18/1B"
"WĘGIEL Jan Kowalski  Rakownia ul. Poznańska 123"

Poniżej publikujemy grafikę z przykładem wypełnienia druku wpłaty gotówkowej dla zakupu 1,5 tony węgla.

Wpłaty dokonane w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym, oddział Murowana Goślina, ul. Poznańska 12 są zwolnione z prowizji.

Płatność za workowanie i transport ze składu węgla do posesji Wnioskodawca reguluje z przedsiębiorcą wykonującym usługi - nie należy płacić za te usługi na konto Gminy!

ODBIÓR WĘGLA

Po zaksięgowaniu płatności za węgiel na koncie Gminy, Wnioskodawca otrzyma informację o konieczności zgłoszenia się do Urzędu Miasta i Gminy po fakturę i dokument potwierdzający możliwość odbioru węgla.

Następnie Wnioskodawca ustala ze składem węgla (Mściszewo 26 A) sposób odbioru, transportu do gospodarstwa domowego oraz ewentualnego zaworkowania węgla.

DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ WĘGLA

Dystrybucja i sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, ani za jakość opału dostarczonego w ramach rządowego programu.

Węgiel dla naszej gminy dostarcza państwowe przedsiębiorstwo PGE Paliwa sp. z o.o. Spółka sprzedaje gminie dwa sortymenty, których rozmiar określony jest we Wniosku.

Certyfikaty jakości węgla otrzymane od spółki PGE Paliwa publikujemy poniżej w plikach PDF.

DODATKOWE INFORMACJE

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Kontakt e-mail: wegiel@murowana-goslina.pl

 

Przykład wypełnienia druku wpłaty gotówkowej dla zakupu 1,5 tony węgla

  • Przykład wypełnienia druku wpłaty gotówkowej

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl