Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że w bieżącym sezonie usługami zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina będą zajmowały się następujące firmy:

 • Drogi wojewódzkie
  • obwodnica miasta na całej długości,
  • DW nr 196 od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Trojanowie w kierunku Wągrowca do granicy Gminy Skoki,
  • DW nr 187 od ronda w Przebędowie w kierunku Obornik.
 • Kontakt do oddziału Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (WZDW) w Murowanej Goślinie: tel. 618122341.
  Kontakt do WZDW dyżur zimowego utrzymania: tel. 614265623, 603 559 169.
  Zimowe utrzymanie prowadzi na zlecenie WZDW firma PHU "BADERA".

 

 • Drogi powiatowe
  • 2025P: Raduszyn – Mściszewo – Starczanowo – Uchorowo,
  • 2029P: skrzyżowanie ulic Rogozińskiej i Okrężnej z sygnalizacją świetlną w Przebędowie – Długa Goślina – granica Gminy,
  • 2513P: skrzyżowanie ulic Rogozińskiej i Okrężnej z sygnalizacją świetlną w Przebędowie - Rondo Kombatantów na obwodnicy,
  • 2393P: Boduszewo – Głęboczek – granica Gminy (do 31.12.2017 r. - zgodnie z Uchwałą nr XXXII/454/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dniem 1 stycznia 2018 r. ww. droga będzie drogą gminną),
  • 2395P: Białęgi – Kąty – Długa Goślina,
  • 2399P: Murowana Goślina – Rakownia – Kamińsko – Zielonka (zgodnie z Uchwałą nr XXXII/455/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dniem 1 stycznia 2018 r. ww. droga będzie drogą gminną).
  • 2394P: Boduszewo - Zielonka
  • 2398P: Boduszewo - Łopuchowo
 • Kontakt do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – dyżur zimowego utrzymania: tel. 618 593 446, 508 236 315.
  Zimowe utrzymanie prowadzi na zlecenie ZDP firma PHU "BADERA".

 

 • Drogi gminne
  • pozostałe poza wymienionymi powyżej
  • wszystkie ulice w granicach administracyjnych Miasta Murowana Goślina (w tym również drogi powiatowe: ul. Poznańska, ul. Rogozińska, ul. Gnieźnieńska, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Mściszewska)
 • Problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie naszej Gminy należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod numerem telefonu: 618 923611 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 8:00–17:30, wtorek – czwartek: 8:00–15:00, piątek 8:00-12:30).
  Zimowe utrzymanie prowadzi na zlecenie Gminy: Konsorcjum AT – DROG Sp. z o.o. Sp.k.
  Bartosz Staszak – tel. 503 546 092,
  Łukasz Wysocki – tel. 504 830 122.

   

 

Obowiązki mieszkańców

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości".

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl