Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina

PONAD 4 MILIONY DOFINANSOWANIA DLA GMINY MUROWANA GOŚLINA!

 

4 199 004,01 zł to kwota dofinansowania jaką w ramach projektu: Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” otrzyma Gmina Murowana Goślina w ramach WRPO 2014+ poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 27.10.2016 r. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – opublikowała listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym i tym samym zatwierdziła listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, zgodnie z którą projekt Gminy Murowana Goślina uzyskał 20 punktów i zajął 1 miejsce na liście.
 

W ramach realizacji projektu wykonane zostaną następujące zadania:

  • Budowa parkingu P&R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, w ramach której powstanie 37 miejsc parkingowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i jedno dla samochodu typu mikrobus a także 100 miejsc parkingowych dla rowerów. W ramach realizacji zadnia zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca taka, jak m.in.: chodniki, zjazdy, drogi manewrowe, odwodnienie, oświetlenie i monitoring.
  • Budowę parkingu P&R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie, w ramach zadania powstanie 36 miejsc parkingowych, w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych oraz infrastruktura towarzysząca – oświetlenie, mała architektura itp.
  • Przebudowa ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie, która obejmuje przebudowę ul. Szkolnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Graszyńskiego do ul. Rogozińskiej. W ramach zadania zostanie wykonana m.in przebudowa chodników po obu stronach jezdni, ścieżka rowerową, parking, oświetlenie uliczne, zatoka autobusowa oraz szereg innych prac towarzyszących.
  • Budowa ścieżki rowerowej–ul. Gnieźnieńska w Murowanej Goślinie, zadanie to realizowane jest przez partnera projektu – Powiat Poznański. Zadanie to obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej o długości blisko 1 km w ciągu drogi powiatowej od ul. Krótkiej do ul. Motylewskiego, w ramach którego zostanie wykonany szereg niezbędnych prac towarzyszących prawidłowej realizacji zadania.

Wartość projektu: 5 088 834,74 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne 4 940 004,74 zł

Dofinansowanie  ze środków WRPO 2014+ 4 199 004,01 zł

 

Pozostałe informacje dotyczące projektu:

 

Projekt „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina.”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

  • Logo EFRR
  • Informacja o dofinansowaniu

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl