Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa  Rada Miejska w Murowanej Goślinie powołana!

Na wniosek środowisk młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Murowana Goślina Rada Miejska Uchwałą Nr XLI/398/2018 z dnia 20 marca 2018 r. powołała Młodzieżową Radę Miejską (MRM) w Murowanej Goślinie, nadając jej jednocześnie statut. Dzięki temu młodzież będzie miała swoją reprezentację w samorządzie w postaci oficjalnego organu opiniodawczego, wnioskodawczego i doradczego.

15-osobowa MRM będzie reprezentacją uczniów goślińskich szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina. Kadencja MRM trwa 2 lata, licząc od dnia wyborów Radnych.

Zgodnie ze Statutem celem działania MRM będzie rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności  podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień, zapewnienie młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego i  samorządów uczniowskich, aktywizacja samorządów uczniowskich oraz działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

Szczegółowe zasady działania MRM określa Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, natomiast zasady i tryb wyboru Radnych określa Ordynacja Wyborcza. Oba dokumenty stanowią załączniki do Uchwały Nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.

Powołanie MRM to efekt sygnałów, rozmów i wniosków ze spotkań z młodymi mieszkańcami Gminy Murowana Goślina.

Informacje dla kandydatów na radnych MRM:

Jeżeli:

  • masz ukończone 13 lat, a nie masz więcej niż 20 lat,
  • jesteś uczniem szkoły podstawowej (w tym klasy gimnazjalne) na terenie gminy lub mieszkasz na terenie gminy a uczęszczasz do szkoły ponadpodstawowej w innym mieście,
  • chcesz się zainteresować sprawami lokalnej społeczności i samorządem...

wystartuj w wyborach i zostań radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej!

Więcej informacji w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie I kadencji już wkrótce.

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl