Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i przedszkolem w Murowanej Goślinie na ul. Polnej

Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), dostęp do akt postępowania, w tym także po jego zakończeniu mają wyłącznie strony postępowania. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 7 marca 2014 r. (sygn. akt II SA/Kr 49/14), dostęp innych niż strony podmiotów do akt postępowania, w tym dostęp w trybie dostępu do informacji publicznej ma charakter limitowany.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, udostępnieniu podlegają wszelkie dokumenty wytworzone przez organ administracji publicznej w toku lub na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym w załączeniu zamieszczono dokumenty:

  • Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
  • Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  • Wezwanie inwestora do złożenia wyjaśnień

Powiązane informacje:

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl