Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Projekty UE - archiwum

Projekty zrealizowane w okresie programowania 2007-2013

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina

Budowa zespołu boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz adaptacja budynku socjalnego na cele zaplecza szatniowo - sanitarnego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" na terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 21

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo-przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu "Śnieżycowy Jar"

Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni

Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem

System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce

Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl