Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

2017-09-19 - Sesja Rady Miejskiej

 • Gmina
sala sesyjna Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16

Murowana Goślina, 6 września 2017 r.

 

ZAPROSZENIE

 

Dnia 19 września 2017 r. o godz. 17.30 w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16
w Murowanej Goślinie odbędzie się:

XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej,

na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV2017 z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 13 czerwca 2017 r.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 sierpnia 2017 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Projekt nr 11.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
  2017 - 2036 Projekt nr 12.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 Projekt nr 6.
 7. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018 Projekt nr 7.
 8. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2018, poboru opłaty targowej w drodze inkasa
  oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Projekt nr
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/299/2017Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcie od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina Projekt nr 5.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/12016 z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XX/186/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XVIII/162/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XV/147/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina” Projekt nr 13.
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, dla działki nr 158/12 Projekt nr 1.
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie Projekt nr 2.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planowania przestrzennego dla działki nr 45/1 w Łoskoniu Starym Projekt nr 3.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 313/2 w Długiej Goślinie Projekt nr 4.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym Projekt nr 9.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 420/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie Projekt nr 10.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/250/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach Projekt nr 14.
 18. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od 3 czerwca 2017 roku do 8 września 2017 roku.
 19. Interpelacje, wolne głosy i wnioski.
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             Konrad Strykowski

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl