Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

  • GOAP
W gminie Murowana Goślina zadania z zakresu gospodarki odpadami prowadzi
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
Delegatura Związku
ul. Poznańska 18, pokój nr 3
62-095 Murowana Goślina
tel.: 61 892 36 49, 506 423 129
infolinia tel.: 61 624 22 22
www.goap.org.pl
 

Harmonogramy odbioru śmieci 2017 r.

Zmiana terminu płatności za odbiór odpadów komunalnych w roku 2016

Punkty zbiórki baterii na terenie miasta i gminy

Wykaz aptek objętych odbiorem przeterminowanych leków w 2016 roku

Delegatura ZM GOAP w Murowanej Goślinie

Wszelkie uwagi dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami można zgłaszać w delegaturze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", mieszczącej się w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Podmioty wpisane do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz posiadające zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

GOAP info – 9.01.2015 (wybrane fragmenty dot. Mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina)

Zasady odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r.

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

  
Centrala:
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl     
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza i Zastępcy Burmistrza:
plac Powstańców Wielkopolskich 9
poniedziałek 14.00–16.00
czwartek 10.00–11.00 oraz 15.30–15.45

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl