Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Jednolity System Segregacji Odpadów

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DLA MIESZKAŃCÓW

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, ITP.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH

PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Do momentu odebrania w Biurze Gospodarki Odpadami lub otrzymania na adres korespondencyjny wskazany w deklaracji, indywidualnego numeru konta bankowego, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto:

Gmina Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina

12 9044 0001 2104 0200 0156 0053

Tytuł przelewu: należy wpisać nazwisko osoby/nazwę firmy podane w deklaracji oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata. Przykład: "Kowalski, Rakownia, ul. Goślińska 123/5E".

Członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych: opłaty prosimy regulować jak dotychczas - w ramach czynszu.

Terminy: wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca.

Odbiór odpadów tylko od nieruchomości, dla których złożono deklarację

Jak wysłać deklarację przez internet

Jak odebrać i odczytać w ePUAP wiadomość z indywidualnym numerem konta

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

Apteki odbierające przeterminowane leki

Czerwony pojemnik na elektroodpady

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Podmioty posiadające zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl