Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DLA MIESZKAŃCÓW

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, ITP.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH

PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Do momentu odebrania w Biurze Gospodarki Odpadami lub otrzymania na adres korespondencyjny wskazany w deklaracji, indywidualnego numeru konta bankowego, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto:

Gmina Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina

12 9044 0001 2104 0200 0156 0053

Tytuł przelewu: należy wpisać nazwisko osoby/nazwę firmy podane w deklaracji oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata. Przykład: "Kowalski, Rakownia, ul. Goślińska 123/5E".

Członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych: opłaty prosimy regulować jak dotychczas - w ramach czynszu.

Terminy: wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca.

Odbiór odpadów tylko od nieruchomości, dla których złożono deklarację

Jak wysłać deklarację przez internet

Jak odebrać i odczytać w ePUAP wiadomość z indywidualnym numerem konta

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Apteki odbierające przeterminowane leki

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Czerwony pojemnik na elektroodpady

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz podmioty posiadające zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych

Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl