Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Spis telefonów Urzędu Miasta i Gminy

URZĄD MIASTA I GMINY
MUROWANA GOŚLINA

Centrala

61 8923 600

Fax

61 8122 140

E-mail

gmina@murowana-goslina.pl

eUrząd

eurzad.murowana-goslina.pl

Zgłoś usterkę

eFormularz

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON
(nr wewn. - 3 ostatnie cyfry)

Burmistrz

Zbyszko Górny

61 8923 605

Zastępca Burmistrza

 

61 8923 605

Sekretariat Burmistrza

Beata Lipowska

61 8923 605

Sekretarz

Adrianna Urbaniak 61 8923 605

Skarbnik

Romana Dudek

61 8923 607

REFERAT
BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik

61 8923 610

Ewelina Stadnik
z-ca kierownika

61 8923 614

Dagmara Patelska
remonty dróg, inwestycje liniowe

61 8923 611

Anna Jakubowska
eksploatacja i utrzymanie dróg

61 8923 612

Artur Konarzewski
inwestycje

61 8923 613

Wioletta Wojciechowska
inwestycje liniowe

61 8923 615

Anna Obroszko
eksploatacja i utrzymanie dróg

61 8923 616

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ

Bogumiła Pochylska
kierownik

61 8923 670

Paulina Grabowska
księgowość budżetowa

61 8923 671

Magdalena Teplik
księgowość, obsługa finansowa

61 8923 672

Anna Wróblewska
księgowość, podatek VAT

61 8923 673

Natalia Najs
księgowość, obsługa finansowa

61 8923 674

Maria Adamska
księgowość budżetowa

61 8923 682

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY
ŚRODOWISKA

Violetta Szałata
kierownik

61 8923 640

Katarzyna Jakubowska
ochrona środowiska

61 8923 641

Małgorzata Krotiuk-Śliwa
rolnictwo, leśnictwo, melioracje i łąkarstwa

61 8923 643

Kornelia Szymańska
komunikacja publiczna, transport

61 8923 644

Dominika Urbaniak
usługi komunalne

61 8923 645

REFERAT GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

Monika Kurianowicz
kierownik

61 8923 620

Monika Tomaszewska
z-ca kierownika,
gospodarowanie nieruchomościami

61 8923 623

Alicja Perdek
planowanie przestrzenne

61 8923 624

Natalia Kiepel
gospodarowanie nieruchomościami

61 8923 621

Wojciech Ewertowski
planowanie przestrzenne

61 8923 622

Paweł Zgoła
geodeta

61 8923 625

REFERAT ORGANIZACYJNY

Halina Turaj
kierownik

61 8923 630

Magdalena Muszyńska
kadry, płace

61 8923 631

Alicja Początek
obsługa administracyjna urzędu, płace, BHP

61 8923 632

REFERAT OŚWIATY, KULTURY,
SPORTU ORAZ ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH

Dorota Brajewska
kierownik

61 8923 690

Andrzej Kobylacki
oświata

61 8923 691

Katarzyna Dura
oświata

61 8923 692

Sylwia Ignasiak-Królska
opieka zdrowotna, dotacje, sport

61 8923 693

REFERAT PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH

Honorata Dziel
kierownik

61 8923 675

Katarzyna Polcyn-Borysowska
księgowość podatkowa

61 8923 676

Katarzyna Ciesielska
księgowość podatkowa

61 8923 677

Anna Kubiak
windykacja należności

61 8923 678

Ilona Kaźmierczak
księgowość podatkowa

61 8923 679

REFERAT PROMOCJI
I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Damian Dubina
kierownik

61 8923 685

Katarzyna Dobrowolska
komunikacja społeczna

61 8923 686

Sławomir Malec
jednostki pomocnicze

61 8923 687

Hanna Popek
środki zewnętrzne

61 8923 688

Irena Leligdowicz
środki zewnętrzne

61 8923 689

Monika Paluszkiewicz
biuletyn

-

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Ewa Poepke-Kala
kierownik

61 8923 650

Lidia Nowak
kancelaria

61 8923 601

Maria Woźniak
ewidencja działalności gospodarczej, Profil Zaufany

61 8923 600

Monika Kruczkowska
ewidencja ludności

61 8923 656

Agnieszka Dziel
ewidencja ludności,
z-ca kierownika USC

61 8923 656

Izabela Brykczyńska

61 8923 668

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Łukasz Lech
bezpieczeństwo publiczne, OC i OSP

61 8923 633

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI

Monika Rozynek
kierownik

61 8923 635

Monika Szołdra
gospodarka odpadami

61 8923 649
506 423 129

Mariusz Stelmasiak
gospodarka odpadami

61 8923 649
506 423 129

BIURO IT

Wojciech Hybza
informatyk

61 8923 653

Dominik Kowal
informatyk

61 8923 651

BIURO PLANOWANIA, ANALIZ
I KONTROLI BUDŻETU

Marta Malec
planowanie, analiza i kontrola budżetu

61 8923 680

Żaneta Piasecka
planowanie i kontrola budżetu

61 8923 681

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Agata Wojtysiak
Biuro Rady Miejskiej

61 8923 654

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ewa Wtorkowska
kierownik

61 8923 660

Dorota Dratwia-Lemańska
zamówienia publiczne

61 8923 661

URZĄD STANU CYWILNEGO

Piotr Hildebrandt
kierownik

61 8923 655

STRAŻ MIEJSKA

Rafał Krajewski
komendant

Przemysław Mielcarek
Harald Solarczyk
Marcin Zydorowicz

tel. interwencyjny
519 321 676

siedziba SM
61 8923 666

 

INSTYTUCJE GMINNE

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
KLUB PRACY

Magdalena Olejniczak
zastępca kierownika

61 8122 231

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY

Agnieszka Kajdaniak
dyrektor

61 8923 628

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI

KLUB OSIEDLOWY

Sławomir Heinrychowski
dyrektor

61 8122 120
61 8123 629

 

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl