Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

  • GOAP
W gminie Murowana Goślina zadania z zakresu gospodarki odpadami prowadzi
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 

Delegatura ZM GOAP w Murowanej Goślinie

Odpady wielkogabarytowe i opony z działek rekreacyjnych

Zmiana stawek opłaty za odpady dla nieruchomości zamieszkanych od 01.01.2021 r.

Harmonogram postoju Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (gratowozów)

Harmonogramy odbioru śmieci od 1 września 2020 r.

Selektywna zbiórka odpadów staje się faktem

Odbiór odpadów od 1 września 2020 r. - zmiany dla nieruchomości niezamieszkanych

Zmiany w systemie odbioru odpadów od 1 września 2020 r.

Harmonogramy odbioru śmieci w roku 2020

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2019 r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Regulamin, harmonogram postoju Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, harmonogram odbioru przeterminowanych leków

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2018 r.

Nowa możliwość regulowania płatności za wywóz odpadów

Zmiana terminu płatności za odbiór odpadów komunalnych w roku 2016

Punkty zbiórki baterii na terenie miasta i gminy

Wykaz aptek objętych odbiorem przeterminowanych leków w 2016 roku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Podmioty wpisane do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz posiadające zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

GOAP info – 9.01.2015 (wybrane fragmenty dot. Mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina)

Zasady odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r.

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl