Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załączniki graficzne do dokumentu (PDF):

Uwarunkowania
 UWARUNOWANIA
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
KIERUNKI

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Rejestr aktów planowania przestrzennego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na mapie gminy Murowana Goślina.

 

 

W celu rozwinięcia kolumn proszę wybrać ikonę (+).

   Nazwa planu Nr uchwały Rady Miejskiej Załącznik graficzny Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp.
1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Murowana Goślina (Kamińsko dz. 417, 22A/3L, 22A/4L, 22A/5L) XXX/149/98 z dnia 30.03.1998 r.

Załącznik graficzny

Nr 14, poz. 145 z dnia 06.07.1998 r.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1275 w Murowanej Goślinie 172/XXIII/2000 z dnia 11.09.2000 r. Załącznik graficzny Nr 77, poz. 1019 z dnia 07.11.2000 r.
3. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina w części dotyczącej terenu przy ulicach Mściszewskiej i Starczanowskiej - działki nr ewid.: 457, 472/5, 473/1, 473/2, 475/1, 475/2, 475/3, 476 176/XXIII/2000 z dnia 11.09.2000 r.

Załącznik graficzny

Nr 84 poz. 1111 z dnia 01.12.2000 r.
4. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina w części obejmującej działki o nr ewid.: 837/1, 836/1, 835/1, 834/1, 951/1, 833/1 i 832/1 174/XXIII/2000 z dnia 11.09.2000 r.

Załącznik graficzny

Nr 81, poz. 1075 z dnia 28.11.2000 r.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 54 w Mściszewie 175/XXXIII/2000 z dnia 11.09.2000 r. Załącznik graficzny Nr 77, poz. 1020 z dnia 07.11.2000 r.
6. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Mściszewo na obszarze działek nr 48/1-6, 48/8-10, 25/1-2, położonych we wsi Mściszewo z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej

272/XXX/2001 z dnia 21.05.2001 r.

(zmiana - XIII/163/2004 z dnia 23.02.2004 r.)

Załącznik graficzny

Nr 89, poz. 1753 z dnia 30.07.2001 r. (zm. – Nr 158 poz. 3368 z dnia 18.11.2004 r.)
7. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Mściszewo na obszarze działki 150/4 i części działek nr 136, 139, 149, 151/1, 152/3, 153 położonych we wsi Mściszewo (Złotoryjsko) z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej

273/XXX/2001 z dnia 21.05.2001 r.

(wraz ze zmianą XIII/164/2004 z dnia 23.02.2004 r.)

Załącznik graficzny

Nr 83, poz. 1536 z dnia 17.07.2001 r. (zmiana – Nr 158, poz. 3369 z dnia 18.11.2004 r.)
8.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Murowana Goślina w obrębie wsi Łopuchowo

Plan jest nieaktualny, zastąpiony planem nr 108

282/XXXI/2001 z dnia 21.06.2001 r.

Załącznik graficzny

Nr 89, poz. 1756 z dnia 30.07.2001 r.
9. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w miejscowości Długa Goślina, na działkach nr 20-23 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej – rezydencjalnej i usługowej 287/XXXII/2001 z dnia 03.09.2001 r.

Załącznik graficzny 

Nr 119, poz. 2298 z dnia 28.09.2001 r.
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 1256, 1258, 1259/2, 1259/3, 1259/4, 1259/5 w Murowanej Goślinie 289/XXXII/2001 z dnia 03.09.2001

Załącznik graficzny

Nr 137, poz. 2706 z dnia 9.11.2001 r.
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rakownia, gmina Murowana Goślina (mały zakres) 326/XXXVII/2001 z dnia 18.12.2001 r.

Załącznik graficzny

Nr 53, poz. 1537 z dnia 19.04.2002 r.
12. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w miejscowości Długa Goślina na działce nr 19/5 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej – rezydencjalnej 344/XXXVIII/2002 z dnia 25.02.2002 r.

Załącznik graficzny

Nr 52, poz. 1514 z dnia 18.04.2002 r.
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rakownia, gmina Murowana Goślina (duży zakres) 370/XL/2002 z dnia 03.06.2002 r.

Załącznik graficzny

Nr 99, poz. 2460 z dnia 22.07.2002 r.
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina (etap I) 374/XL/2002 z dnia 03.06.2002 r.

Załącznik graficzny

Nr 99, poz. 2463 z dnia 22.07.2002 r.
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łoskoń Stary – gmina Murowana Goślina, dla działek nr 20, 22, 27-29, 36/3 oraz części działek nr 18, 21, 25 przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe – jednorodzinne 373/XL/2002 z dnia 03.06.2002 r.

Załącznik graficzny

Nr 99, poz. 2462 z dnia 22.07.2002 r.
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina dla działek nr 758, 759, 761 oraz 762 371/XL/2002 z dnia 03.06.2002 r.

Załącznik graficzny

Nr 132, poz. 3635 z dnia 30.10.2002 r.
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina dla działek nr 691, 693, 694/3, 733/34, 736, 745, 746 oraz 767 wraz z ulica Rejenta oraz przyległymi drogami 389/XLI/2002 z dnia 5.07.2002 (wraz ze zmianą)

Załącznik graficzny

Nr 138, poz. 3788 z dnia 15.11.2002 r.
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina (etap III) 415/XLIII/2002 z dnia 16.09.2002 r.

Załącznik graficzny

Nr 132, poz. 3643 z dnia 30.10.2002 r.
19.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w obrębie wsi Łopuchowo

Plan jest nieaktualny, zastąpiony planem nr 108

IV/60/2003 z dnia 24.02.2003 r. Załącznik graficzny Nr 82, poz. 1567 z dnia 22.05.2003 r.
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, w obszarze wsi Głębocko dla działek o nr ewid: 108/3, 108/4, 108/9, 110/2, 110/3 VI/95/2003 z dnia 23.06.2003 r.

Załącznik graficzny

Nr 165, poz. 3075 z dnia 22.10.2003 r.
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Murowanej Gośliny w obszarze działek o nr ewid.: 74/1 - 74/29, 74/32, 84/5 - 84/8, położonych w Głębocku VI/91/2003 z dnia 23.06.2003 r.

Załącznik graficzny

Nr 165, poz. 3074 z dnia 22.10.2003 r.
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina (etap II) VII/99/2003 z dnia 11.07.2003 r.

Załącznik graficzny

Nr 186, poz. 3466 z dnia 04.12.2003 r.
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie X/117/2003 z dnia 27.10.2003 r.

Załącznik graficzny

Nr 21, poz. 587 z dnia 24.02.2004 r.
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części wsi Mściszewo na obszarze działki o nr ewid. : 119/2 na cele usług turystyki XI/140/2003 z dnia 01.12.2003 r.

Załącznik graficzny

Nr 39, poz. 976 z dnia 31.03.2004 r.
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części wsi Mściszewo na obszarze działek o nr ewid.: 99/2, 98, 117/3, 96, 73/2, 74/1, 74/2 na cele eksploatacji kruszywa naturalnego oraz części działki o nr ewid.: 98 na tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny usług sportu XI/141/2003 z dnia 01.12.2003 r.

Załącznik graficzny

Nr 39, poz. 977 z dnia 31.03.2004 r.
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina dla działek nr 1283/1, 1284/5 oraz 1284/9 zlokalizowanych przy ulicy Krętej XIII/167/2004 z dnia 23.02.2004 r.

Załącznik graficzny

Nr 52, poz. 1194 z dnia 21.04.2004 r.
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, dla działek nr 197/6, 197/9, 197/10 XIII/168/2004 z dnia 23.02.2004 r.

Załącznik graficzny

Nr 137, poz. 2814 z dnia 10.09.2004 r.
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji – obszar 2 XV/183/2004 z dnia 26.04.2004 r.

Załącznik graficzny

Nr 132, poz. 2700 z dnia 19.08.2004 r.
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji – obszar 1 XVIII/188/2004 z dnia 28.06.2004 r.

Załącznik graficzny

Nr 133, poz. 2722 z dnia 23.08.2004 r.
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, działki nr 745/1, 746/1 XVIII/187/2004 z dnia 28.06.2004 r.

Załącznik graficzny

Nr 142, poz. 2920 z dnia 27.09.2004 r.
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina (most) XX/202/2004 z dnia 13.09.2004 r.

Załącznik graficzny

Nr 154, poz. 3255 z dnia 02.11.2004 r.
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Boduszewo XXVIII/310/2005 z dnia 05.09.2005 r.

Załącznik graficzny

Nr 151, poz. 4138 z dnia 26.10.2005 r.
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr ewid. 239/5 w miejscowości Mściszewo, gmina Murowana Goślina XXXII/316/2009 z dnia 27.07.2009 r.

Załącznik graficzny

Nr 168, poz. 2866 z dnia 15.09.2009 r.
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie XXXIV/335/2009 z dnia 26.10.2009 r.

Załącznik graficzny

Nr 7, poz. 208 z dnia 14.01.2010 r.
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo, gmina Murowana Goślina XXXIV/336/2009 z dnia 26.10.2009 r.

Załącznik graficzny

Nr 7, poz. 209 z dnia 14.01.2010 r.
36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo dla części działki o nr ewid.: 212/9 XXXIV/334/2009 z dnia 26.10.2009 r.

Załącznik graficzny

Nr 13, poz. 415 z dnia 20.01.2010 r.
37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla 600-lecia w Murowanej Goślinie XXXVIII/365/2010 z dnia 15.02.2010 r.

Załącznik graficzny

Nr 99, poz. 1877 z dnia 18.05.2010 r.
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojnówko, obręb Wojnowo XL/383/2010 z dnia 26.04.2010 r.

Załącznik graficzny

Nr 155, poz. 2936 z dnia, 5.08.2010 r.
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Poznańskiej i Kochanowskiego w Murowanej Goślinie XL/382/2010 z dnia 26.04.2010 r.

Załącznik graficzny

Nr 153, poz. 2911 z dnia 03.08.2010 r.
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek o nr ewid: 117/5, 98/1 i części działki o nr ewid. 98/3 XL/384/2010 z dnia 26.04.2010 r.

Załącznik graficzny

Nr 195, poz. 3596 z dnia 20.09.2010 r.
41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Okrężnej w Murowanej Goślinie XLI/394/2010 z dnia 21.06.2010 r.

Załącznik graficzny

Nr 195, poz. 3598 z dnia 20.09.2010 r.
42. Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego wsi Głęboczek XLIII/431/2010 z dnia 20.09.2010 r.

Załącznik graficzny

Nr 23, poz. 529 z dnia 08.02.2011 r.
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie – część „B” XLIII/432/2010 z dnia 20.09. 2010

Załącznik graficzny

Nr 274, poz. 5459 z dnia 31.12.2010 r.
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w Murowanej Goślinie XLIV /451/2010 z dnia 25.10.2010 r.

Załącznik graficzny

Nr 274, poz. 5463 z dnia 31.12.2010 r.
45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łąkowej, Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie VI/48/2011 z dnia 18.04. 2011 r.

Załącznik graficzny

Nr 170, poz. 2754 z dnia 14.06.2011 r.
46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 239/17 w Mściszewie VII/68/2011 z dnia 20.06.2011 r.

Załącznik graficzny

 Nr 247, poz. 3928 z dnia 14.09.2011 r.
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 50/1, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6 w Mściszewie IX/79/2011 z dnia 26.09.2011 r. Załącznik graficzny  Nr 357, poz. 6305 z dnia 21.12.2011 r.
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Łoskonia Starego IX/81/2011 z dnia 26.09.2011 r.

Załącznik graficzny

Nr 357, poz. 6306 z dnia 21.12.2011 r. 
49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic – część I IX/82/2011 z dnia 26.09.2011 r.

Załącznik graficzny

Nr 357, poz. 6307 z dnia 21.12.2011 r. 
50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie XII/118/2011 z dnia 19.12.2011 r.

Załącznik graficzny

Rok 2012, poz. 1054 z dnia 21.02.2012 r. 

51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic - część A XII/120/2011 z dnia 19.12.2011 r. Załącznik graficzny

Rok 2012, poz. 1047 z dnia 20.02.2012 r. 

52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic - część D XII/121/2011 z dnia 19.12.2011 r. Załącznik graficzny

Rok 2012, poz. 1118 z dnia 27.02.2012 r. 

53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kościoła w Rakowni w rejonie ul. Szpaka i Kukułki XII/122/2011 z dnia 19.12.2011 r. Załącznik graficzny

Rok 2012, poz. 1122 z dnia 27.02.2012 r. 

54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dolnej w Rakowni XIII/134/2012 z dnia 31.01.2012 r. Załącznik graficzny  Rok 2012, poz. 1537 z dnia 26.03.2012 r.
55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie – część C XVIII/169/2012 z dnia 29.05.2012 r.

Załącznik graficzny

Rok 2012, poz. 3966 z dnia 24.09.2012 r.
56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic – część P XVIII/157/2012 z dnia 29.05.2012 r.

Załącznik graficzny

Rok 2012, poz. 3956 z dnia 24.09.2012 r.

57.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie – część A

XX/194/2012 z dnia 25.09.2012 r.

Załącznik graficzny

Rok 2012, poz. 5140 z dnia 13.11.2012 r.

58.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część A

XX/195/2012 z dnia 25.09.2012 r.

 Załącznik graficzny 

 Rok 2013, poz. 532 z dnia 16.01.2013 r.

59.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B 

XX/196/2012 z dnia 25.09.2012 r.

Załącznik graficzny

 Rok 2013, poz. 533 z dnia 16.01.2013 r.
60.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie 

XXI/208/2012 z dnia 30.10.2012 r.

 Załącznik graficzny

Rok 2013, poz. 1274
z dnia 06.02.2013 r.
61.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55 w Starczanowie, gmina Murowana Goślina

XXI/209/2012 z dnia 30.10.2012 r.

 Załącznik graficzny

Rok 2013, poz. 1275
z dnia 06.02.2013 r.
62.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni

XXV/252/2013 z dnia 23.04.2013 r.

 Załącznik graficzny

Rok 2013, poz. 4153 z dnia 25.06.2013 r.

63.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic – część F

XXV/251/2013 z dnia 23.04.2013 r.

 Załącznik graficzny

Rok 2013, poz. 4152 z dnia 25.06.2013 r.

64.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie

XXVI/279/2013 z dnia 25.06.2013 r.

Załącznik graficzny

Rok 2013, poz. 4887 z dnia 13.08.2013 r.

65.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Starczanowa

XXVI/280/2013 z dnia 25.06.2013 r.

 Załącznik graficzny

Rok 2013, poz. 5041 z dnia 02.09.2013 r.

66.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D

XXVI/285/2013 z dnia 25.06.2013 r.

Załącznik graficzny

Rok 2013, poz. 5035 z dnia 02.09.2013 r.

67.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie

 XXXIII/324/2013
z dnia 17.12.2013 r.
Załącznik graficzny Rok 2014, poz. 941 z dnia 12.02.2014 r.
68.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 526 i 555 w Wojnowie

XXXIII/323/2013 z dnia 17.12.2013 r. Załącznik graficzny Rok 2014, poz. 999 z dnia 17.02.2014 r.
69.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3 obręb Wojnowo, położonej w Wojnówku

XXXIV/346/2014 z dnia 04.03.2014 r.  Załącznik graficzny Rok 2014, poz. 2779 z dnia 28.04.2014 r.
70.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część C

XXXVI/361/2014 z dnia 15.04.2014 r.  Załącznik graficzny  Rok 2014, poz. 3135 z dnia 14.05.2014 r.
71.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196

XXXVII/380/2014 z dnia 17.06.2014 r. Załącznik graficzny Rok 2014, poz. 4576 z dnia 18.08.2014 r.
72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie "Starego Probostwa" w Murowanej Goślinie XXXVII/381/2014 z dnia 17.06.2014 r. Załącznik graficzny Rok 2014, poz. 4926 z dnia 22.09.2014 r.
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek: nr 1, 2, 9, 15, 16/1 część działki 77 i część działki 208, obręb Zielonka oraz działek: część działki 175/1, 175/2, 186, część działki 194/2, obręb Głęboczek XL/388/2014 z dnia 30.09.2014 r. Załącznik graficzny Poz. 105 z dnia 07.01.2015 r.
74.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie

Plan został częściowo zmieniony planem nr 113.

XLI/410/2014 z dnia 04.11.2014 r. Załącznik graficzny Poz. 104 z dnia 07.01.2015 r. 
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie – część A IV/24/2015 z dnia 26.01.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 1316 z dnia 09.03.2015 r.
76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60, 61/1, 61/2 w Uchorowie IV/25/2015 z dnia 26.01.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 1317 z dnia 09.03.2015 r.
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 123/1 w Białężynie X/70/2015 z dnia 16.06.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 3955 z dnia 24.06.2015 r.
78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – okolice Jeziora Łomno X/69/2015 z dnia 16.06.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 3956 z dnia 24.06.2015 r.
79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej w Murowanej Goślinie XII/90/2015 z dnia 22.09.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 5522 z dnia 29.09.2015 r.
80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie i w Murowanej Goślinie XII/91/2015 z dnia 22.09.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 5545 z dnia 30.09.2015 r.
81. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego usług oświaty przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie XII/96/2015 z dnia 22.09.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 5517 z dnia 29.09.2015 r.
82. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie XIII/118/2015 z dnia 03.11.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 6637 z dnia 09.11.2015 r.
83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1706 w Murowanej Goślinie XIII/119/2015 z dnia 03.11.2015 r. Załącznik graficzny Poz. 6636 z dnia 09.11.2015 r.
84. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie XIV/141/2015 z dnia 15.12.2015 r. Załącznik graficzny

Poz. 8660 z dnia 21.12.2015 r.

85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Głębocku – część A XXIII/198/2016 z dnia 14.06.2016 r. Załącznik graficzny Poz. 3893 z dnia 20.06.2016 r.
86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B – dla terenu 1RM XXIII/199/2016 z dnia 14.06.2016 r. Załącznik graficzny Poz. 3887 z dnia 20.06.2016 r.
87.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Polnej w Murowanej Goślinie

Plan jest częściowo zmieniony planem nr 111.

XXIII/200/2016 z dnia 14.06.2016 r. Załącznik graficzny Poz. 3889 z dnia 20.06.2016 r.
88. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie XXVII/243/2016 z dnia 20.12.2016 r. Załącznik graficzny Poz. 108 z dnia 03.01.2017 r.
89. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 XXXI/275/2017 z dnia 21.03.2017 r. Załącznik graficzny Poz. 2753 z dnia 04.04.2017 r.
90. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie w rejonie ulicy Podbipięty

XXXVI/315/2017 z dnia 19.09.2017 r.

Wyrok WSA dotyczący Uchwały Nr XLVI/429/2018 z 13-08-2018 r.

Załącznik graficzny Poz. 6222 z dnia 03.10.2017 r.
91. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla działki nr 158/12 XXXVI/314/2017 z dnia 19.09.2017 r. Załącznik graficzny Poz. 6223 z dnia 03.10.2017 r.
92. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 56/33, 56/32 i 56/1 XXXVII/331/2017 z dnia 30.10.2017 r. Załącznik graficzny Poz. 7136 z dnia 06.11.2017 r.
93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie dla działki nr 313/2 XXXVII/332/2017 z dnia 30.10.2017 r. Załącznik graficzny Poz. 7135 z dnia 06.11.2017 r.
94. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Białęgach dla działek: 36/5, 36/6, 36/8, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/13, 36/15 XXXVIII/353/2017 z dnia 18.12.2017 r. Załącznik graficzny Poz. 8681 z dnia 20.12.2017 r.
95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie dla działki nr 196 XXXVIII/354/2017 z dnia 18.12.2017 r. Załącznik graficzny Poz. 167 z dnia 03.01.2018 r.
96. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie dla działki nr 34 przy ulicy Nowej XL/377/2018 z dnia 06.02.2018 r. Załącznik graficzny Poz. 1366 z dnia 12.02.2018 r.
97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie w rejonie ul. Słonecznej XLI/391/2018 z dnia 20.03.2018 r. Załącznik graficzny Poz. 2533 z dnia 27.03.2018 r.
98. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rakownia w rejonie ul. Sowiej, Goślińskiej i Klinowej XLIV/422/2018 z dnia 18.06.2018 r. Załącznik graficzny Poz. 5000 z dnia 20.06.2018 r.
99. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białężyna

XLVI/429/2018 z dnia 13.08.2018 r.

  Wyrok WSA dotyczący Uchwały Nr XLVI/429/2018 z 13-08-2018 r.

Załącznik graficzny Poz. 6363 z dnia 20.08.2018 r.
100. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie – część A XLVIII/446/2018 z dnia 18.09.2018 r. Załącznik graficzny Poz. 7467 z dnia 04.10.2018 r.
101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 103/3 i 151 w Długiej Goślinie IV/35/2018 z dnia 18.12.2018 r. Załącznik graficzny Poz. 12 z dnia 2.01.2019 r.
102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie IV/36/2018 z dnia 18.12.2018 r. Załącznik graficzny Poz. 107 z dnia 3.01.2019 r.
103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 45/1 w Łoskoniu Starym V/55/2019 z dnia 05.02.2019 r. Załącznik graficzny Poz. 2977 z dnia 18.03.2019 r.
104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni VI/73/2019 z dnia 19.03.2019 r. Załącznik graficzny Poz. 3109 z dnia 25.03.2019 r.
105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie – część A1 IX/94/2019 z dnia 17.06.2019 r. Załącznik graficzny poz. 6261 z dnia 01.07.2019 r.
106. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie IX/95/2019 z dnia 17.06.2019 r. Załącznik graficzny poz. 6284 z dnia 02.07.2019 r.
107. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie XI/123/2019 z dnia 17.09.2019 r.

Załącznik graficzny

poz. 8131 z dnia 01.10.2019 r.
108.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie

Plan zmienia plan miejscowy znajdujący się pod nr 8 i 19.

XIII/136/2019 z dnia 29.10.2019 r. Załącznik graficzny poz. 9644 z dnia 18 listopada 2019 r.
109. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie w rejonie ulicy Starczanowskiej XIX/192/2020 z dnia 10.03.2020 r. Załącznik graficzny poz. 2693 z dnia 18 marca 2020 r.
110. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie XIX/193/2020 z dnia 10.03.2020 r. Załącznik graficzny poz. 2730 z dnia 18 marca 2020 r.
111.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie - etap I

Plan zmienia częściowo plan nr 87.

XIX/194/2020 z dnia 10.03.2020 r. Załącznik graficzny poz. 2731 z dnia 18 marca 2020 r.
112. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie, dla działki nr 727 XIX/195/2020 z dnia 10.03.2020 r. Załącznik graficzny poz. 2706 z dnia 18 marca 2020 r.
113.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie

Plan zmienia częściowo plan nr 74.

XIX/196/2020 z dnia 10.03.2020 r. Załącznik graficzny poz. 2707 z dnia 18 marca 2020 r.
114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo XX/204/2020 z dnia 25.03.2020 r. Załącznik graficzny poz. 2936 z dnia 27 marca 2020 r.
115. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6, 252/5, 252/7, 252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo XXIV/243/2020 z dnia 15.09.2020 r. Załącznik graficzny poz. 7033 z dnia 17 września 2020 r.
116. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 429/5, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko XXIV/244/2020 z dnia 15.09.2020 r. Załącznik graficzny poz. 7034 z dnia 17 września 2020 r.
117. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 936/1 i 936/3 w Murowanej Goślinie XXIV/245/2020 z dnia 15.09.2020 r. Załącznik graficzny poz. 7035 z dnia 17 września 2020 r.
118. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 położonej w obrębie Boduszewo, gmina Murowana Goślina XXVIII/289/2021 z dnia 09.02.2021 r. Załącznik graficzny poz. 1491 z dnia 17 lutego 2021 r.
119. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7 i 22/8 w Łoskoniu Starym XXX/308/2021 z dnia 23.03.2021 r. Załącznik graficzny poz. 2605 z dnia 29 marca 2021 r.
120. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Podkomorzego w Murowanej Goślinie XXXII/325/2021 z dnia 06.05.2021 r. Załącznik graficzny poz. 4112 z dnia 19 maja 2021 r.
121. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D, gmina Murowana Goślina XXXIII/337/2021 z dnia 15.06.2021 r. Załącznik graficzny poz. 5250 z dnia 1 lipca 2021 r.
122. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1542 położonej w Murowanej Goślinie XXXIII/338/2021 z dnia 15.06.2021 r. Załącznik graficzny poz. 5251 z dnia 1 lipca 2021 r.
123. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo, gmina Murowana Goślina XXXIII/339/2021 z dnia 15.06.2021 r. Załącznik graficzny poz. 5466 z dnia 7 lipca 2021 r.
124. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - etap I XXXIII/340/2021 z dnia 15.06.2021 r. Załącznik graficzny poz. 5283 z dnia 2 lipca 2021 r.
125. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 31/5 położonej w obrębie Łoskoń Stary, gmina Murowana Goślina XXXVIII/389/2021 z dnia 26.10.2021 r. Załącznik graficzny poz. 8428 z dnia 16 listopada 2021 r.
126. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1279/2 położonej w Murowanej Goślinie XXXVIII/390/2021 z dnia 26.10.2021 r. Załącznik graficzny poz. 8429 z dnia 16 listopada 2021 r.
127. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 8/2 i 8/3 w Rakowni XLIII/448/2022 z dnia 22.03.2022 r. Załącznik graficzny poz. 2592 z 2022 r.
128. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie XLVII/477/2022 z dnia 30.08.2022 r. Załącznik graficzny poz. 6481 z dnia 15 września 2022 r.

 

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl