Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Bank informacji o wolnych terenach budowlanych i ofercie mieszkaniowej

Bank Informacji o wolnych terenach budowlanych i ofercie mieszkaniowej to wykaz nieruchomości zawierających informacje opisowe i kartograficzne z uwzględnieniem: lokalizacji, powierzchni, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, istniejącego i przewidywanego uzbrojenia terenu, rodzaju własności, możliwości wykorzystania pod zabudowę oraz kontaktu z właścicielem.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z informacji znajdujących się w naszym zasobie, proszę o kontakt z Referatem Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym i Gruntami pok. 4 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18 lub pod podanym poniżej telefonem i mailem.

 

Gminne działki na sprzedaż

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w zakładce Nieruchomości, gdzie umieszczamy aktualne informacje dotyczące realizowanych przetargów.

Nr

Obręb

Powierzchnia działek [ha]

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
lub Warunki Zabudowy / Opis

Załącznik graficzny

Studium

Lokalizacja/ Przetargi

1..

Białężyn

0,0425 ha

71/2009 z dnia 20.07.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w granicy z działką nr ewidencyjnym 118 /
nieruchomość  niezagospodarowana i niezabudowana,  na działce znajduje się słup energetyczny, uzbrojenie - w zasięgu – energia elektryczna, wodociąg, sieć telekomunikacyjna; dojazd – droga publiczna, gminna

 

MN1

Działka 117/1

2.

Długa Goślina

0,3033 ha

77/2008 z dnia 8.10.2008 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe/ uzbrojenie w zasięgu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa, dojazd – droga ziemna.

 

Użytki rolne

Działka 168/4

3.

Głębocko

0,1399 ha

75/2012 z dnia 22.11.2012 warunki zabudowy wydane dla działki przed podziałem dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego / uzbrojenie: energia, wodociąg, brak kanalizacji

 

Użytki rolne

Działka 43/12

4. Łopuchowo 0,0900 ha Uchwała nr XXXVII/380/2014 RM w Murowanej Goślinie z dnia 17.06.2014 r. / teren nieruchomości niezagospodarowany, płaski, działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta,
w zasięgu  znajdują się podstawowe sieci uzbrojenia - energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, w Łopuchowie znajduje się przystanek kolejowej linii podmiejskiej
Załącznik   

Działka 14/16

5.

Głębocko

0,1563 ha

75/2012 z dnia 22.11.2012 warunki zabudowy wydane dla działki przed podziałem dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego / uzbrojenie: energia, wodociąg, brak kanalizacji

 

Użytki rolne

lokalizacja działki 43/11

 

6.

Trojanowo

0,6678 ha

114/2006 z dnia 23.02.2007 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego / teren nieuzbrojony, w zasięgu podstawowe sieci uzbrojenia; energia elektryczna i sieć wodociągowa, teren niezagospodarowany, płaski, częściowo na wzniesieniu,  posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta

 

US

Działki 89/10, 89/11

7.

Białężyn

0,1100 ha

98/2015 z dnia 09.05.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

 

 

lokalizacja działki 112

8.

Białężyn

0,1500 ha

29/2007 z dnia 31.07.2007 r. dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego

 

 

lokalizacja działki 109/1

9.

Łoskoń Stary

0,1301 - 0,1695 ha

Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXX/308/2021 z dnia 23.03.2021 r.  - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

lokalizacja działek 170, 171, 172, 174, 175

10.

Murowana Goślina

0,0529 - 0,0943 ha

Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXVII/243/2016 z 20.12.2016 r.  - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej

 

 

lokalizacja działek 931/7,931/8, 931/10

11.

Murowana Goślina

0,0367 ha

47/2023 z dnia 01.08.2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

 

lokalizacja działki 1639

12.

Murowana Goślina

0,0607 - 0,0696 ha

Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XIX/192/2020 z dnia 10.03.2020 r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

lokalizacja działek 472/33, 472/35, 472/38

 

Prywatne działki na sprzedaż

Nr

Obręb

Powierzchnia działek
[ha]

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego / Warunki Zabudowy / Opis

Studium

Lokalizacja

1. Białęgi 3,6333 - 15,4600 ha 6/2008 z dnia 5.05.2008 r. i 7/2008 z dnia 5.05.2008 r. MN1, użytki rolne, częsciowo postulowane zalesienie, las, łąka, sady, dolinowe korytarza ekologiczne lokalizacka działek 20/1, 28/3, 50/1
2. Białężyn 1,0000 ha   MN1 lokalizacja działki 181/1
3. Boduszewo 0,2900 ha istniejące gospodarstwo rolne MN1, użytki rolne, łąki lokalizacja działki 62
4. Boduszewo 0,2001 ha, 0,2002 ha, 0,2593 ha 70/2013 z dnia 11.09.2014 r.   lokalizacja działek 36/6, 36/7, 36/8
5. Boduszewo 1,0000 ha Uchwała nr XX/194/2012 z dnia 25.09.2012 r. - tereny rolnicze   lokalizacja działki 17/5
6. Długa Goślina 0,1212 ha Uchwała nr XX/196/2012 z dnia 25.09.2012 r. - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   lokalizacja działki 198/12
7. Głębocko/ obręb Trojanowo 0,2402 ha 55/2016 z dnia 01.08.2016 r.  MN1, użytki rolne lokalizacja działki 177/4
8. Głębocko 0,1210 ha 43/2012 z dnia 18.07.2012 r.   lokalizacja działek 71/15 - 71/24
9. Głębocko 0,1001 ha 51/2012 z dnia 09.08.2012 r.   lokalizacja działki 19/1
10. Kamińsko 0,3187 ha 168/2009 z dnia 22.02.2010 r. MN1, użytko rolne, częściowo postulowane zalesienie, las, dolinowe korytarza ekologiczne lokalizacja działki 400/6
11.  Mściszewo 0,1081 ha 21/2010 z dnia 02.04.2010 r. MN1 lokalizacja działki 49/14
12.  Mściszewo 0,1101 - 0,9026 ha 70/2010 z dnia 30.08.2010 r. użytek rolny, łąki, dolinowe korytarze ekologiczne lokalizacja działek
13.  Mściszewo 0,1491 ha, 0,4421 ha 177/2010 z dnia 27.01.2011 r. MN1, użytki rolne lokalizacja działek 44/6, 44/7
14. Mściszewo 4,7984 ha Uchwała nr XL/384/2010 z dnia 26.04.2010 r.  - teren sportu i rekreacji   lokalizacja działki 117/5
15. Murowana Goślina 0,1787 ha Uchwała nr XI/123/2019 z dnia 17.09.2019 r.  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   lokalizacja działki 761/11
16. Murowana Goślina 0,1019 ha Uchwała nr XV/183/2004 z dnia 26.04.2004 r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   lokalizacja działki 120/24
17. Murowana Goślina 0,0982 ha, 0,1049 ha Uchwała nr XLI/410/2014 z dnia 04.11.2014 r. - teren zbudowany mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej   lokalizacja działek 253/5 i 253,/6
18. Murowana Goślina 0,1086 - 1,1532 ha     lokalizacja działek 742/3 i 742/9
19. Murowana Goślina 0,4179 ha brak planu, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, garażowym i budynkami gospodarczymi   lokalizacja działki 214
20. Rakownia 0,1145 ha Uchwała nr 370/XL/2002 z dnia 03.06.2002 r. - tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego   lokalizacja działek 31/7 i 31/8
21. Rakownia 0,1219 ha 162/2010 z dnia 20.12.2010 r. MN1 lokalizacja działki 117/14
22. Rakownia 0,1068 - 0,1505 ha Uchwała nr 326/XXXVII/2001 z dnia 18.12.2001 r. - tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego   lokalizacja działek
23. Rakownia 0,0856 - 0,2248 ha Uchwała nr 370/XL/2002 z dnia 03.06.2002 r. - tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego   lokalizacja działek
24. Rakownia 0,1201 ha 10/2010 z dnia 22.04.2010 r.   lokalizacja działki 9/1
25. Rakownia 0,1534 - 0,2102 ha Uchwała nr XLIV/422/2018 z dnia 18.06.2018 r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   lokalizacja działek 36/39, 36/43, 36/45
26. Starczanowo 0,1325 - 12,9200 ha   MN1, użytki rolne lokalizacja działek
27. Złotoryjsko/ obręb Mściszewo 0,1236 ha Uchwała nr 273/XXX/2001 z dnia 21.05.2001 r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   lokalizacja działki 149/5
28. Złotoryjsko/ obręb Mściszewo 0,1081- 0,6965 ha Uchwała nr 273/XXX/2001 z dnia 21.05.2001 r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej   lokalizacja działek 150/12, 150/20

 

Średnia cena gruntów z aktów notarialnych w roku 2023 r.:

Miejscowość Przeznaczenie Średnia cena za 1 m2 Ilość transakcji
Białężyn działka budowlana 95,33 zł 2
Boduszewo działka budowlana 154,37 zł 2
Długa Goślina działka budowlana 87,61 zł 2
Łopuchowo działka budowlana 208,37 zł 16
Mściszewo działka budowlana 168,53 zł 6
Murowana Goślina działka budowlana 267,21 zł 9
NIeszawa działka budowlana 48,13 zł 2
Rakownia działka budowlana 177,44 zł 4
Wojnowo działka budowlana 154,57 zł 2

W pozostałych obrębach geodezyjnych zanotowano pojedyncze transakcje gruntami budowlanymi lub ich brak.

 

Aktualna oferta mieszkaniowa:

 

Kontakt:

Referat Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym i Gruntami
Urząd Miasta i Gminy
62-095 Murowana Goślina
ul. Poznańska 18, pok. nr 4

Natalia Kiepel
inspektor ds. gospodarki gruntami
tel. 61 8923 638
e-mail: n.kiepel@murowana-goslina.pl

 

 

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl