Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Bank informacji o wolnych terenach budowlanych i ofercie mieszkaniowej

Logo Banku informacjiBank Informacji o wolnych terenach budowlanych i ofercie mieszkaniowej to wykaz nieruchomości zawierających informacje opisowe i kartograficzne z uwzględnieniem: lokalizacji, powierzchni, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, istniejącego i przewidywanego uzbrojenia terenu, rodzaju własności, możliwości wykorzystania pod zabudowę oraz kontaktu z właścicielem.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, skorzystaniem z informacji znajdujących się w naszym zasobie, proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Nieruchomościami pok. 14 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9 lub pod podanym poniżej telefonem i mailem.

 

Gminne działki na sprzedaż

Zainteresowanych Państwa, naszą ofertą terenów mieszkaniowych zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w zakładce nieruchomości na sprzedaż, gdzie umieszczamy aktualne informacje dotyczące realizowanych przetargów.

W celu rozwinięcia kolumn proszę wybrać ikonę (+).

Nr

Obręb

Powierzchnia działek [ha]

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
lub Warunki Zabudowy / Opis

Załącznik graficzny

Studium

Lokalizacja/ Przetargi

14. Murowana Goślina 1,0057

Uchwała nr XXIII/200/2016 z dnia 14.06.2016 r.  

3P - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz z obszarem oddziaływania; uzbrojenie – w zasięgu sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz, dojazd przez działkę 149/11 do drogi publicznej - ul. Polnej

Załącznik  

Lokalizacja działki 149/9

Wykaz  

I Ogłoszenie o przetargu

Odwołanie I przetargu

Wykaz

16.

Białężyn

0,0425

71/2009 z dnia 20.07.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w granicy z działką nr ewidencyjnym 118 /
nieruchomość  niezagospodarowana i niezabudowana,  na działce znajduje się słup energetyczny, uzbrojenie - w zasięgu – energia elektryczna, wodociąg, sieć telekomunikacyjna; dojazd – droga publiczna, gminna

 

MN1

Działka 117/1

17.

Długa Goślina

0,3033

77/2008 z dnia 8.10.2008 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe/ uzbrojenie w zasięgu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa, dojazd – droga ziemna.

 

Użytki rolne

Działka 168/4

18.

Głębocko

0,1399

75/2012 z dnia 22.11.2012 warunki zabudowy wydane dla działki przed podziałem dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego / uzbrojenie: energia, wodociąg, brak kanalizacji

 

Użytki rolne

Działka 43/12

19.

Murowana Goślina

0,0625

97.2015 z dnia 11.03.2016 r. warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego / uzbrojenie w zasięgu – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna

 

US – teren sportu i rekreacji

lokalizacja działki  481/2

20. Łopuchowo 0,0900 Uchwała nr XXXVII/380/2014 RM w Murowanej Goślinie z dnia 17.06.2014 r. / teren nieruchomości niezagospodarowany, płaski, działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta,
w zasięgu  znajdują się podstawowe sieci uzbrojenia - energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, w Łopuchowie znajduje się przystanek kolejowej linii podmiejskiej
Załącznik   

Działka 14/16

21. Mściszewo/ Złotoryjsko 0,1299 63.2015 z dnia 18.11.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego / uzbrojenie – w ul. Złotoryjskiej sieć energetyczna, gaz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   1MN

Lokalizacja działki 132/4

Wykaz

I Ogłoszenie o przetargu

II Ogłoszenie o przetargu

22. Mściszewo/ Złotoryjsko 0,1332 63.2015 z dnia 18.11.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego/uzbrojenie – w ul. Złotoryjskiej sieć energetyczna, gaz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   1MN

Lokalizacja działki 132/6

Wykaz

I Ogłoszenie o przetargu

II Ogłoszenie o przetargu

23. Mściszewo/ Złotoryjsko 0,1332 63.2015 z dnia 18.11.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego/uzbrojenie – w ul. Złotoryjskiej sieć energetyczna, gaz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej     Lokalizacja działki 132/7  
24. Mściszewo/ Złotoryjsko 0,1292 63.2015 z dnia 18.11.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego / uzbrojenie – w ul. Złotoryjskiej sieć energetyczna, gaz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej     Lokalizacja działki 132/3  

30.

Głębocko

0,1563

75/2012 z dnia 22.11.2012 warunki zabudowy wydane dla działki przed podziałem dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego / uzbrojenie: energia, wodociąg, brak kanalizacji

 

Użytki rolne

lokalizacja działki 43/11

 

31.

Trojanowo

0,6678

114/2006 z dnia 23.02.2007 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego / teren nieuzbrojony, w zasięgu podstawowe sieci uzbrojenia; energia elektryczna i sieć wodociągowa, teren niezagospodarowany, płaski, częściowo na wzniesieniu,  posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta

 

US

Działki 89/10, 89/11

 

Prywatne działki na sprzedaż

W celu rozwinięcia kolumn proszę wybrać ikonę (+).

Nr

Obręb

Powierzchnia działek
[ha]

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego / Warunki Zabudowy / Opis

Załącznik graficzny

Studium

Lokalizacja

2.

Mściszewo

0,1081-0,1643

21/2010 z dnia 2.04.2010 r.

 

MN1

lokalizacja działek 49/14, 49/15, 49/17

3.

Złotoryjsko

0,0923-0,1236

Uchwała Nr 273/XXX/2001 RM z dnia 21.05.2001
(wraz ze zmianą Uchwała Nr XIII/164/2004 z dnia 23.02.2004 r.)

Załącznik 

 

lokalizacja działek 149/9, 149/10, 149/5, 149/6

4.

Rakownia

0,0500-0,1314

Uchwała Nr 370/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

Załącznik 

 

lokalizacja działek

5.

Rakownia

0,1454 - 0,1462

Uchwała Nr 370/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

Załącznik 

 

lokalizacja działek 14/15, 14/29

6.

Rakownia

0,1219

156/2010 z dnia 16.12.2010 r. i 162/2010 z dnia 20.12.2010 r.

 

MN1

lokalizacja działki 117/14

7.

Rakownia

0,1068-0,1505

Uchwała Nr 370/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

 Załącznik

 

lokalizacja działek

8.

Rakownia

0,1060-0,2280

Uchwała Nr 370/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

 Załącznik

 

lokalizacja działek

9.

Rakownia

0,1201

10/2010 z dnia 22.04.2010 r.

 

MN1, użytki rolne, dolinowe korytarze ekologiczne

lokalizacja działek 9/1,9/2, 9/3,9/4

10.

Białężyn

1,000

 

 

MN1

lokalizacja działki 181/1

11.

Długa Goślina

0,1212-0,1225

Uchwała Nr XX/196/2012 RM z dnia 25.09.2012 r.

 

MN1

lokalizacja działek 198/8, 198/9, 198/12

12.

Murowana Goślina

0,0818-0,1787

Uchwała Nr 371/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

Załącznik

 

lokalizacja działek 761/3, 761/11, 761/29

13.

Murowana Goślina

0,1305

Uchwała Nr XXXVIII/365/2010 RM z dnia 15.02.2010

Załącznik 

 

lokalizacja działek 936/10, 936/14, 936/15

14.

Białęgi

3,6333-15,4600

6/2008 z dnia 5.05.2008 r. i 7/2008 z dnia 5.05.2008 r.

 

MN1, Użytki rolne, częściowo postulowane zalesienie, las, łąka, sady, dolinowe korytarze ekologiczne

lokalizacja działek 50/1, 28/3, 20/1

15.

Boduszewo

9,387 – 0,3139

istniejące gospodarstwo rolne

 

MN1, użytki rolne, łąki,

lokalizacja działki 62

16.

Starczanowo

0,1325

10/2009 z dnia 7.04.2009 r.

 

MN1

lokalizacja działki  35/3

17.

Starczanowo

0,1400-12,9200

 

 

MN1, użytki rolne

lokalizacja działek 2,14,15

18.

Złotoryjsko

0,0925 - 0,6965

Uchwała Nr 273/XXX/2001 RM z dnia 21.05.2001
(wraz ze zmianą Uchwała Nr XIII/164/2004 z dnia 23.02.2004 r.)

Załącznik 

 

lokalizacja działek 150/12, 150/18 150/19, 150/20

19.

Murowana Goślina

0,1019 - 0,1281

Uchwała Nr XV/183/2004 RM z dnia 26.04.2004

Załącznik 

 

lokalizacja działek 120/18, 120/22, 120/23, 120/24

20.

Murowana Goślina

1,5968

 

 

MN1

lokalizacja działki 701/2

21.

Trojanowo / miejscowość Głębocko

0,2402

55/2016 z dnia 01.08.2016 r.

 

MN1, użytki rolne

lokalizacja działki 177/4

22

Mściszewo

0,1491 - 0,4421

177/2010 z dnia 27.01.2011 r.

 

MN1, użytki rolne

lokalizacja działek  44/6, 44/7

23.

Murowana Goślina

0,1128 - 0,1196

Uchwała Nr XIII/168/2004 RM z dnia 23.02.2004

Załącznik 

 

lokalizacja działek 197/28, 197/32, 197/26

24.

Kamińsko

0,3187

168/2009 z dnia 22.02.2010 r.

 

MN1, Użytki rolne, częściowo postulowane zalesienie, las, dolinowe korytarze ekologiczne

lokalizacja działki 400/6

25.

Murowana Goślina

 

mieszkania na Osiedlu Zielone Wzgórza

 

MN2

lokalizacja

28.

Głębocko

0,1210

43/2012 z dnia 18.07.2012 r.

 

Użytek rolny

lokalizacja działek 71/15-71/24

29.

Mściszewo

0,1000 - 0,1200

36/2012 z dnia 10.08.2012 r.

 

Użytek rolny

lokalizacja działek 188/2, 188/4, 188/5
30

Murowana Goślina

0,0188, 0,0166, 0,0175, 0,0182

Uchwała Nr XLIV /451/2010 RM z dnia 25.10.2010

Załącznik

 

lokalizacja działek

31.

Murowana Goślina

0,0982 - 0,1049

104/2012 z dnia 22.01.2013

Załącznik

MNI

lokalizacja działek 253/5,  253/6

32.

Mściszewo

0,1046 -0,9026

70/2010 z dnia 30.08.2010

  użytek rolny, łąki, dolinowe korytarze ekologiczne

lokalizacja działek 191/1-191/6, 191/8-191/10

33.

Murowana Goślina

mieszkania

Uchwała Nr XLIII/432/2010

Załącznik  

lokalizacja

34.

Białężyn

0,2131 - 0,7405

81/2011 z dnia 24.10.2011 r.

  użytki rolne

lokalizacja działki 195/1-195/10

35.

Rakownia

0,7100

Pozwolenie na budowę na budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem dwustanowiskowym

   

lokalizacja działki 111/1

36.

Murowana Goślina

0,0895 - 1,1532

Uchwała Nr 371/XL/2002 RM z dnia 3.06.2002

   

lokalizacja działek 742/8, 742/9, 742/3

37.

Głębocko

0,1001

51/2012 z dnia 09.08.2012 r.

   

lokalizacja działki 19/1

38.

Kamińsko

0,0600

     

392/10

40.

Boduszewo

0,2001

0,2002

0,2593

 70.2013 z dnia 11.09.2014 r.    

lokalizacja działki 36/6

36/7

36/8

41. Mściszewo 4,7984 XL/384/2010 z dnia 26.04.2010 r. Załącznik   lokalizacja działki 117/5
42. Rakownia 0,1315-0,2102 XLIV/422/2018 z dnia 18.06.2018 r. Załącznik   lokalizacja działek 36/38 – 36/47
43 Boduszewo 0,2320 XXVIII/310/2005 z dnia 05.09.2005 r. Załącznik   lokalizacja działki 311

 

Średnia cena gruntów z aktów notarialnych w 2018 roku

Miejscowość Przeznaczenie Średnia cena za 1 m2 Ilość transakcji
Rakownia działka budowlana 68,57 5
Murowana Goślina działka budowlana 106,08 12
Mściszewo działka budowlana 65,22 6
Długa Goślina działka budowlana 40,67 3
Boduszewo działka budowlana 78,28 3

W pozostałych obrębach geodezyjnych zanotowano pojedyncze transakcje gruntami budowlanymi lub ich brak.

 

Aktualna oferta mieszkaniowa:

 

Kontakt:

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miasta i Gminy
62-095 Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9, pokój 14

Monika Tomaszewska
główny specjalista ds. nieruchomości
tel. 61 8923 623
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

 

Bank informacji - mapa

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl