Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wymień piec - nie płać kar

Do końca 2023 roku zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017 r. należy wymienić tzw. "KOPCIUCHY" czyli stare pozaklasowe piece centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno nie spełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

W uchwałach antysmogowych brak jest regulacji odnoszących się do sankcji, jaka grozi za niestosowanie się do przepisów tych aktów prawa miejscowego. Sankcja ta została wskazana w art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556), zgodnie z którym: Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Murowana Goślina mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach Programu „Czyste Powietrze” lub Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 61 89 23 641.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu "Czyste powietrze".

***

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie nie prowadzi żadnej akcji, w ramach której urzędnicy odwiedzaliby mieszkańców w ich domach i namawiali do zawierania jakichkolwiek umów na wymianę pieca. 
Apelujemy o zachowanie czujności i ostrożności. Takie zdarzenia można zgłaszać policji.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców Programu "Czyste Powietrze".

***

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu nie dokonują niezapowiedzianych kontroli przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze".

Kontrole dokonywane przez pracowników WFOŚiGW w Poznaniu poprzedzone są kontaktem telefonicznym lub mailowym i umówieniem dogodnego dla Beneficjenta terminu kontroli.

Wszelkie próby dokonania kontroli u Beneficjenta bez uprzedniego umówienia prosimy traktować jako nieuprawnione.

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, jak i pozostałej oferty WFOŚiGW w Poznaniu, prosimy o kontakt na numery telefonu wskazane w zakładce Kontakt na stronie  www.wfosgw.poznan.pl

 

Serwis powietrze.murowana-goslina.pl

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl