Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Spis telefonów Urzędu Miasta i Gminy

W PIERWSZEJ KOLUMNIE PODANO TYMCZASOWE NUMERY TELEFONÓW DO REFERATÓW W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA.

URZĄD MIASTA I GMINY
MUROWANA GOŚLINA

Centrala

61 8923 600

Fax

61 8122 140

E-mail

gmina@murowana-goslina.pl

eUrząd

eurzad.murowana-goslina.pl

Zgłoś usterkę

eFormularz

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON
(nr wewn. - 3 ostatnie cyfry)

Burmistrz

Dariusz Urbański

  61 8923 605  

Zastępca Burmistrza

Radosław Szpot

61 8923 605

Sekretariat Burmistrza

Joanna Och

61 8923 605

Sekretarz

Krzysztof Oczkowski 61 8923 605

Skarbnik

Romana Dudek

61 8923 607

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

795 565 180

Ewa Poepke-Kala
kierownik

61 8923 650

Wojciech Hybza
informatyk

61 8923 653

Dominik Kowal
informatyk

61 8923 651

Joanna Krzyśka
Biuro Rady Miejskiej

61 8923 654

Lidia Nowak
kancelaria

61 8923 601

Maria Woźniak
ewidencja działalności gospodarczej

61 8923 600

Beata Lipowska
sprawy obywatelskie

61 8923 652

Agnieszka Dziel
ewidencja ludności,
z-ca kierownika USC

61 8923 656

Łukasz Lech
bezpieczeństwo publiczne,
OC i OSP

61 8923 633

URZĄD STANU CYWILNEGO

61 8923 655

Piotr Hildebrandt
kierownik

61 8923 655

REFERAT ORGANIZACYJNY

519 321 680

Halina Turaj
kierownik

61 8923 630

Magdalena Muszyńska
kadry, płace

61 8923 631

Izabela Marcinkowska
obsługa administracyjna urzędu, płace, BHP

61 8923 632

Agnieszka Bajan
pomoc administracyjna

-

REFERAT
BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI

519 321 670

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik

61 8923 610

 

61 8923 616

Anna Jakubowska
eksploatacja i utrzymanie dróg

61 8923 612


inwestycje

61 8923 613


z-ca kierownika

61 8923 614

Wioletta Wojciechowska
inwestycje liniowe

61 8923 615

Dagmara Patelska
remonty dróg, inwestycje liniowe

61 8923 611

REFERAT GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

504 285 640

Monika Kurianowicz
kierownik

61 8923 620

Alicja Perdek
planowanie przestrzenne

61 8923 624

Milena Zywert-Orczykowska
planowanie przestrzenne

61 8923 621

Maciej Groszak
planowanie przestrzenne

61 8923 622

Monika Tomaszewska
gospodarowanie nieruchomościami

61 8923 623

Paweł Zgoła
geodeta

61 8923 625

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY
ŚRODOWISKA

795 565 189

Violetta Szałata
kierownik

61 8923 640

Małgorzata Szuberska
ochrona środowiska

61 8923 641

Małgorzata Krotiuk-Śliwa
rolnictwo, leśnictwo, melioracje i łąkarstwa

61 8923 643

Kornelia Chłędowska
komunikacja publiczna, transport

61 8923 644

Dominika Urbaniak
usługi komunalne

61 8923 645

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI

Monika Rozynek
kierownik

61 8923 635

Monika Szołdra
gospodarka odpadami

-

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

519 321 671

Ewa Wtorkowska
kierownik

61 8923 660

Aneta Konieczna
środki zewnętrzne, zamówienia publiczne

61 8923 661

Krystian Jarmuszkiewicz
środki zewnętrzne, zamówienia publiczne

61 8923 662

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ

61 89 23 670

Bogumiła Pochylska
kierownik

61 8923 670

Paulina Grabowska
księgowość budżetowa

61 8923 671

Magdalena Teplik
księgowość, obsługa finansowa

61 8923 672

Anna Wróblewska
księgowość, podatek VAT

61 8923 673

Maria Adamska
księgowość budżetowa

61 8923 682

Natalia Najs
księgowość, obsługa finansowa

61 8923 674

REFERAT PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH

784 571 960

Honorata Dziel
kierownik

61 8923 675

Katarzyna Polcyn-Borysowska
księgowość  podatkowa

61 8923 676

Anna Obroszko
księgowość podatkowa

61 8923 677

Anna Kubiak
windykacja należności

61 8923 678

Ilona Kaźmierczak
księgowość podatkowa

61 8923 679

 BIURO  PLANOWANIA, ANALIZ
I KONTROLI BUDŻETU

Marta Malec
planowanie, analiza i kontrola budżetu

61 8923 680

Żaneta Piasecka
planowanie i kontrola budżetu

61 8923 681

REFERAT OŚWIATY, KULTURY,
SPORTU ORAZ ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH

795 565 182

Dorota Brajewska
kierownik

61 8923 690

Andrzej Kobylacki
oświata

61 8923 691

Katarzyna Dura
oświata

61 8923 692

Sylwia Ignasiak-Królska
opieka zdrowotna, dotacje, sport

61 8923 693

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

502 478 067

(sprawy komunikacji publicznej
prowadzi Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska)

Damian Dubina
kierownik

61 8923 685

Monika Paluszkiewicz
biuletyn

-

Katarzyna Dobrowolska
komunikacja społeczna

61 8923 686

Sławomir Malec
jednostki pomocnicze

61 8923 687

Hanna Popek
komunikacja społeczna

61 8923 688

 

INSTYTUCJE GMINNE

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

STRAŻ MIEJSKA

Rafał Krajewski
komendant

Przemysław Mielcarek
Harald Solarczyk
Marcin Zydorowicz

 tel. interwencyjny 
519 321 676

siedziba SM
61 8923 666

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI

KLUB OSIEDLOWY

Arleta Włodarczak
dyrektor

61 8122 120
61 8123 629

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 Małgorzata Stachowiak 
dyrektor

697 902 999

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
KLUB PRACY 

Monika Szaj
kierownik

61 8122 231

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl