Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DLA MIESZKAŃCÓW

Opłata, deklaracja

Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do segregacji odpadów.

1 maja 2022 r. wchodzi w życie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Wynosi ona 38,00 zł od osoby miesięcznie. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie na sesji 22 marca 2022 r. 

Z opłaty częściowo mogą być zwolnieni mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady – zwolnienie wynosi 2,00 zł od osoby miesięcznie. Od mieszkańców, którzy deklarują kompostowanie, nie będą odbierane bioodpady z pojemników.

Deklaracje złożone przez Państwa przed 1 maja 2022 r. są obowiązujące. Nie ma potrzeby składania nowej deklaracji.

Opłatę wnosi ten, kto składał deklarację:

  • jeśli deklarację składała spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, mieszkaniec lokalu nie wnosi opłaty samodzielnie, uiszcza ją zarządca.
  • jeśli deklarację składał właściciel lub użytkownik nieruchomości - wnosi opłatę samodzielnie.

Obliczoną i zadeklarowaną opłatę uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłatę wnosi się bez wezwania (tj. bez faktury, rachunku czy decyzji wystawianej przez gminę) na indywidualny numer konta.

 

Wzór deklaracji można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9 i ul. Poznańska 16 – budynek Biblioteki). Deklaracje można składać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Formularze deklaracji do pobrania:

 

Składanie deklaracji za odpady za pośrednictwem internetu

Istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl