Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, ITP.

Opłata, deklaracja

Właściciel lub Zarządca nieruchomości mieszanej lub niezamieszkanej zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do segregacji odpadów.

Obliczoną i zadeklarowaną opłatę uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłatę wnosi się bez wezwania (tj. bez faktury, rachunku czy decyzji wystawianej przez gminę) na indywidualny numer konta.

Informujmy, iż nastąpiła zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy oraz od 1 maja 2022 r. weszły w życie nowe stawki opłaty za pojemnik/worek. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie na sesji 22 marca 2022 r. 

W związku z powyższym, właściciel nieruchomości mieszanych lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji.

WYSOKOŚĆ STAWEK:

 • pojemnik o pojemności 60 l – 12,45 zł;
 • pojemnik o pojemności 120 l – 24,90 zł;
 • pojemnik o pojemności 240 l – 49,80 zł;
 • pojemnik o pojemności 360 l – 74,70 zł;
 • pojemnik o pojemności 1100 l – 228,25 zł;
 • pojemnik o pojemności 1300 l – 269,75 zł;
 • pojemnik o pojemności 2500 l – 518,75 zł;
 • pojemnik o pojemności 3000 l – 622,50 zł;
 • pojemnik o pojemności 5000 l – 1037,50 zł;
 • pojemnik o pojemności 7000 l – 1452,50 zł;
 • pojemnik o pojemności 8000 l – 1660,00 zł;
 • worek o pojemności 120 l – 24,90 zł.

WAŻNE

Odpady z działalności gospodarczej dzielimy na dwie grupy:

 1. Komunalne – zaliczamy do nich odpady bytowe, czyli te, które zostały wytworzone przez pracownika lub klienta, np. artykuły higieniczne, papierowe ręczniki, opakowania po żywności. Odpady te są włączone do systemu, zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami, tych odpadów dotyczy deklaracja.
 2. Poprodukcyjne – zaliczamy do nich odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. kartony, folie, resztki pozostałe po produkcji lub świadczeniu usług – kawałki drewna, tworzyw, opakowania po pustych produktach, artykuły z działalności w sektorze spożywczym – przeterminowana żywność i inne. Odpady te nie są włączone do systemu, stąd nie podlegają zasadom wcześniej przedstawionym. Jako wytwórcy odpadów mamy obowiązek posiadać odrębną umowę na ich odbiór z dowolnie wybraną firmą.

 

Wzór deklaracji można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Deklaracje można składać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Formularze deklaracji do pobrania:

 

Składanie deklaracji za odpady za pośrednictwem internetu

Istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl