Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

NUMER KONTA BANKOWEGO DLA WPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Do momentu odebrania w Biurze Gospodarki Odpadami lub otrzymania na adres korespondencyjny wskazany w deklaracji, indywidualnego numeru konta bankowego, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto:

Gmina Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina

12 9044 0001 2104 0200 0156 0053

Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach o/Murowana Goślina

Tytuł przelewu
Należy wpisać nazwisko osoby/nazwę firmy podane w deklaracji oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata. Przykłady:

  • Kowalski, Rakownia, ul. Goślińska 123/5E
  • Firma ABCDE sp. z o.o., Murowana Goślina, ul. Poznańska 321

Członkowie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
Jeśli opłaty za odpady komunalne płacili Państwo dotychczas w czynszu do swojej spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej to po 1 stycznia 2022 r. nic się nie zmienia i opłaty prosimy regulować w ramach czynszu.

MOŻLIWOŚĆ ODBIORU INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA

Istnieje możliwość osobistego odbioru informacji o indywidualnym numerze konta do wpłat w Biurze Gospodarki Odpadami.


TERMINY

Od 1 stycznia 2022 r. opłaty za odpady komunalne wnoszą Państwo na konto Gminy Murowana Goślina (a nie na konto ZM GOAP).

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca.

Dla nieruchomości rekreacyjnych (domki letniskowe) opłatę należy regulować jednorazowo do 30 czerwca danego roku.

 

INDYWIDUALNE NUMERY KONTA BANKOWEGO DLA WPŁAT 

Istnieje możliwość odbioru osobiście informacji o indywidualnym numerze konta do wpłat w Biurze Gospodarki Odpadami. Do właścicieli nieruchomości, którzy nie odbiorą informacji, dane te zostaną wysłane na adres korespondencyjny wskazany w deklaracji.

Do momentu odebrania lub otrzymania indywidualnego numeru konta bankowego opłaty należy uiszczać na konto podane powyżej.

 

NIE WPŁACAMY NA KONTO ZM GOAP

Prosimy mieszkańców, którzy wcześniej płacili do Związku Międzygminnego GOAP o sprawdzenie, czy na pewno opłaty za gospodarowanie odpadów są kierowane na właściwe konto Gminy Murowana Goślina. Prosimy o sprawdzenie, czy nie mają Państwo ustawionych automatycznych przelewów (zlecenie stałe) na poprzednie konto.

 

W PRZYPADKU OMYŁKOWEJ WPŁATY DO ZM GOAP

Od 2022 roku opłaty należy uiszczać na konto Gminy Murowana Goślina. Opłata wniesiona omyłkowo na konto ZM GOAP, nie zwalnia z obowiązku terminowej płatności wobec Gminy.

W przypadku omyłkowej wpłaty należy wysłać na adres siedziby ZM GOAP pisemny wniosek o zwrot nadpłaty ze swoimi danymi (nazwisko, PESEL), swoim numerem konta bankowego oraz opisem sytuacji (w tym powód dokonania błędnej wpłaty).

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl