Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Projekty Uproszonych Planów Urządzenia Lasu dla obszaru Powiatu Poznańskiego

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż zakończyło prace nad projektami Uproszonych Planów Urządzenia Lasu dla obszaru Powiatu Poznańskiego. W związku z powyższym materiały w postaci projektów UPUL dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych położonych na obszarze gminy Murowana Goślina zostają przekazane do wyłożenia i zapoznania się przez właścicieli lasów z ich zapisami.
Opracowaniem objęte zostały grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako lasy (użytki Ls).
Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 199lr. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788), projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W związku z powyższym zwracamy się również z prośbą o poinformowanie sołtysów sołectw na terenie gminy Murowana Goślina oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tak, aby informacja o wyłożeniu projektów planów dotarła do wszystkich właścicieli lasów. Prosimy również o zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej gminy.
Zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia* i wnioski w sprawie planu. Proponujemy, aby w pierwszej kolejności składać zastrzeżenia telefonicznie u Pana Tomasza Lisowskiego pod nr 602 116 948. Dopiero w przypadku braku uzgodnień telefonicznych należy składać wnioski na piśmie. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. W celu ułatwienia właścicielom lasów zgłaszania swoich uwag Wykonawca przekazuje wzór formularza odwołania.

 

Do pobrania:

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl