Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Projekty List rodzin oczekujących na lokale mieszkalne, socjalne na 2020 rok

 

Projekty List rodzin oczekujących na lokale mieszkalne,  socjalne na 2020 rok

 

W dniu 25 listopada 2019 roku Komisja ds. Opiniowania Projektów List Mieszkaniowych ostatecznie zweryfikowała i zaopiniowała wnioski o przydziały lokali mieszkalnych złożone w terminie od dnia 1 listopada 2018 roku do dnia
31 października 2019 roku. Ponadto wzorem lat ubiegłych zostały zweryfikowane poprzednie listy rodzin oczekujących na lokale w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina.

Komisja  obecnie opracowała projekty list  mieszkaniowych rodzin oczekujących  lokale mieszkalne i  socjalne w komunalnym  zasobie lokalowym Gminy Murowana Goślina.

Listy w dniu 27 listopada br. zostały wywieszone na okres 14 dni w budynku Ratusza przy placu Powstańców Wlkp. 9  (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 5).

 

Uwagi i zastrzeżenia do wywieszonych projektów list należy składać pisemne do kancelarii UMiG w terminie 14 dni od dnia ich podania do publicznej wiadomości do dnia 11 grudnia br. (decyduje data wpływu do urzędu).

Po tym terminie Burmistrz zatwierdzi listy jako obowiązujące.

 

Dodatkowo na tablicy zostało umieszczone zestawienie wniosków odrzuconych wraz z uzasadnieniem odrzucenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 Violetta Szałata

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

e.mail v.szalata@murowana-goslina.pl

tel. 061 89 23 640

 

 

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl