Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nowa droga w Łoskoniu Starym

  • Nowa droga w Łoskoniu Starym

30 stycznia 2020 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu marszałek województwa wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski oraz Burmistrz MiG Murowana Goślina -Dariusz Urbański, wraz ze skarbnikiem - Romaną Dudek podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary w gminie Murowana Goślina”, w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania przekazana przez Urząd Marszałkowski wynosi 1 697 641,00 zł, co stanowi 63,63% szacowanych kosztów budowy. Dzięki temu w gminie Murowana Goślina powstaną ponad dwa kilometry (dokładnie 2,080 km) nowej drogi o nawierzchni asfaltowej, co wydatnie poprawi warunki życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców oraz przyczyni się do realizacji celu operacji, tj. „poprawy warunków dojazdu oraz włączenia społecznego mieszkańców wsi Łoskoń Stary oraz Długa Goślina poprzez budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Od drogi powiatowej nr 2029 P w Długiej Goślinie do wsi Łoskoń Stary.”

Tekst i zdjęcia Kamil Roszkiewicz

 

Nowa droga w Łoskoniu Starym

  • Nowa droga w Łoskoniu Starym - fot. 1
  • Nowa droga w Łoskoniu Starym - fot. 2
  • Nowa droga w Łoskoniu Starym - fot. 3

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala tel. 61 8923 600
Skrzynka podawcza ePUAP
gmina@murowana-goslina.pl       
Uwagi do strony internetowej
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy wybranych stanowisk
Jednostki podległe i międzygminne

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl