Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Urzędy i instytucje spoza gminy

Przedstawiamy podstawowe zasady funkcjonowania urzędów i instytucji spoza naszej gminy. Jeśli będą Państwo w potrzebie załatwienia jakiejkolwiek sprawy, warto sprawdzać dodatkowo informacje na stronach wymienionych urzędów.
(aktualizacja wprowadzona w dniu 25.03.2020 r.)

Edit:

UWAGA!
Dodatkowe autobusy na najbardziej obciążonych kursach linii 342 !!!

W związku z ograniczeniami co do przewozu osób środkami publicznego transportu zbiorowego (nie więcej niż wynosi połowa miejsc siedzących), od dnia 26 marca 2020r. wprowadzone zostaną wzmocnienia najbardziej obciążonych kursów, a od poniedziałku zostanie zmieniony rozkład jazdy na terenie Poznania, zakładający zwiększenie częstotliwości kursów tramwajów do co 12 minut w godzinach szczytu (5.00-8.30, 14.00-17.00), przywrócenie linii nr 14 (zamiast obecnie kursującej linii 19) oraz przywrócenie linii nr 15 w godzinach szczytu. Poza szczytem, częstotliwość kursów pozostanie bez zmian tj. co 20 minut.

Szczegóły, w tym informacje o wzmocnieniach na liniach podmiejskich, znajdują się na stronie ZTM:

https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/zmiany-na-liniach-ztm-dodatkowe-kursy-na-liniach-miejskich-i-podmiejskich-od-26-marca-czwartek-i-zwiekszenie-czestotliwosci-kursowania-tramwajow-od-30-marca-poniedzialek

 

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Ograniczenie działalności do odwołania. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków, zawieszona zostaje możliwość dokonania rezerwacji internetowej wizyty.

Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych) wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, poprzez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie, zostają anulowane.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd można kontaktować się wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych podanych poniżej.   

SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich) Poznań

Wydział czynny w godzinach od 11.00 do 15.00; wniosek o wydanie dokumentu paszportowego złożyć można m.in. w Oddziale Paszportów w Poznaniu wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki (niezależnie od posiadanej rezerwacji internetowej), po uprzednim umówieniu wizyty:

Oddział Paszportów w Poznaniu: 61 854 10 16 lub  61 854 10 51 lub paszport@poznan.uw.gov.pl,

Klienci posiadający rezerwację internetową wizyty i zainteresowani jej przeniesieniem na termin późniejszy proszeni są o kontakt drogą elektroniczną na adres: rezerwacja@poznan.uw.gov.pl ze wskazaniem:

lokalizacji paszportowej, której dotyczy wizyta, rodzaju wizyty - złożenie wniosku lub odebranie  paszportu, terminu, na który dokonana była rezerwacja wizyty, imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wizyta.

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich)

Zawieszone zostaje funkcjonowanie Punktu Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego.

Klienci posiadający rezerwację internetową wizyty i zainteresowani jej przeniesieniem na termin późniejszy proszeni są o kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl ze wskazaniem:

terminu, na który dokonana była rezerwacja wizyty,  imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wizyta

Klienci uzupełniający złożony wniosek w sprawie obywatelstwa polskiego proszeni są o przesłanie dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego,

Informacja telefoniczna w dni robocze pod numerem:

61 8541 032 czynna od godziny 8.30 do 10.00,  61 8541 052 czynna od godziny 10.00 do 13.00;

w przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl.

 

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)

Odwołane zostają wszystkie zaplanowane wizyty w celu przeglądania akt postępowań administracyjnych oraz przesłuchania stron. Nowe, możliwe terminy, zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wizyty zarezerwowane w tym okresie drogą internetową zostaną przerejestrowane na późniejsze terminy.

Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać tylko za pośrednictwem operatora Poczta Polska S.A. lub odłożyć w czasie. Wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu.

 

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)

Kontaktować się można wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 (tel. 61 854 10 70 lub 61 854 14 78)  oraz elektroniczną na adres: koordynacja@poznan.uw.gov.pl  Wszystkie dokumenty będące uzupełnieniem do złożonych wniosków prosimy wysyłać pocztą.

 

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim)

Posiedzenia składów orzekających zostają zawieszone do odwołania,  o nowych terminach posiedzeń składów orzekających zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

www.poznan.uw.gov.pl

 

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Edit 30.03.2020

od 31 marca do 10 kwietnia zamknięty dla petentów, kontakt tylko telefoniczny

punkt informacyjny - 61 84 10 500, numery telefonów do poszczególnych działów na www.bip.powiat.poznan.pl

Do odwołania zawieszone osobiste wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej, wszystkie już umówione wizyty zostały odwołane.

 

Ograniczone wejście do budynku Starostwa Powiatowego przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 w Poznaniu oraz do jednostek podległych, do odwołania.

Tylko w wyjątkowych przypadkach mieszkańcy zostaną pojedynczo wpuszczani do budynku Urzędu, a pracownik ochrony i urzędnik będą kierować klienta w najpilniejszych sprawach do danego wydziału.

W przypadku rejestracji pojazdów przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe.

Wszystkie filie Wydziału Komunikacji i Transportu zostają zamknięte do odwołania.

W przypadku Wydziału Architektoniczno-Budowlanego zalecam kontakt telefoniczny i mailowy z naszymi pracownikami, a osobisty jedynie po umówieniu się telefonicznym i to w najpilniejszych sprawach.

Zawieszona zostaje  do końca marca możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.
 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański – zamknięte do odwołania decyzją z dnia 23.03.2020 r.

www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna

powiat.poznan.pl/wazne-komunikat-starosty

URZĘDY SKARBOWE

Krajowa Administracja Skarbowa podjęła decyzję o zamknięciu Urzędów Skarbowych do 10 kwietnia 2020 r. Kontakt jest możliwy jedynie przez telefon i Internet.

Podatki można rozliczyć na dwa sposoby: on-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP, a także w urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Podatki można rozliczyć na 2 sposoby:
•    On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
•    W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.


Kontakt telefoniczny do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.
Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT – nr telefonu (61) 65-78-366, (61) 65-78-369
VAT – nr telefonu (61) 65-78-723, (61) 65-78-253
CIT – nr telefonu  (61) 65-78-369, (61) 65-78-366
spadki/darowizny – nr telefonu (61) 65-78-157,  (61) 65-78-107
rejestracja podatników – nr telefonu  (61) 65-78-158,  (61) 65-78-307
egzekucja administracyjna – nr telefonu (61) 65-78-181, (61) 66-87-312,  (61) 65-78-136
rachunkowość podatkowa – nr telefonu (61)65-12-517,  (61) 65-12-552,  (61) 65-78-125
komórka wierzycielska– nr telefonu (61) 65-78-244,  (61) 65-78-117,  (61) 65-78-208


Adres e-mail urzędu skarbowego: 1us.poznan@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT można znaleźć na podatki.gov.pl

 

 

www.podatki.gov.pl

 

Sprawy urzędowe załatwiaj online. Podpowiadamy, jak to zrobić www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiadamy-jak-to-zrobic

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU

 

INNE INFORMACJE

Tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna, wstępnie na 10 dni z możliwością przedłużenia najpierw o 20 dni, a później o kolejne 30 dni. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów. Nie ma obaw, że zabraknie nam żywności - Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie.

Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców (z wyjątkami: m.in. pracujący w Polsce). Polacy powracający z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.

 Zawieszone zostaną międzynarodowe połączenia kolejowe oraz międzynarodowe i wewnątrzkrajowe połączenia lotnicze.

Wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych, religijnych, marszów, demonstracji itp. Biskupi udzielili dyspensy, nieobecność w tym czasie na Mszy św. niedzielnej nie jest grzechem.

Ograniczone funkcjonowanie centrów i galerii handlowych.

Wszystkie sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, kosmetyków, narzędzi i wszelkich innych towarów pozostają otwarte. Ograniczenie dotyka jedynie tych punktów, które znajdują się w centrach lub galeriach handlowych.

W galeriach i centrach handlowych otwarte tylko:

  • sklepy spożywcze,
  • apteki,
  • drogerie,
  • pralnie.

Banki i placówki finansowe - proszę sprawdzać na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Zawieszona jest działalność wszystkich restauracji i pubów, klubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki. Ograniczeniu podlega spożywanie posiłków na miejscu. Dozwolone są natomiast dostawy i branie jedzenia na wynos.

Zamknięte są wszystkie siłownie, baseny, klub taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl
baner toplayer
Kontakt z Urzędem