Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Jej Magnificencja prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

  • Jej Magnificencja prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
    prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska


Prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska 2 kwietnia 2020 r. została wybrana na stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. We wtorek, 6 października br. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Muzycznej w im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, była to pierwsza uroczystość prowadzona przez Jej Magnificencję prof. dr hab. Elżbietę Wtorkowską. Wydarzenie uatrakcyjnił koncert w wykonaniu zespołu Krzysztof Herdzin Quartet. Wykład inauguracyjny wygłosił absolwent akademii Rafał Blechacz, pianista, zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina.
Historia uczelni sięga lat 70. XX wieku. Uczelnia kształci muzyków z tytułem licencjata, magistra sztuki oraz doktora sztuki. Obecną kadrę dydaktyczną tworzy 189 osób, które kształcą 583 studentów z Polski i 28 z zagranicy. Szkoła posiada 7 kierunków i 44 specjalności. 
Dorobek artystyczny i naukowy prof. Elżbiety Wtorkowskiej jest nam znany, przypomnijmy jej związki z Murowaną Gośliną.
Elżbieta Wtorkowska zamieszkała w Murowanej Goślinie, w wieku 10 lat. Od wczesnego dzieciństwa towarzyszyła jej muzyka, jako pięciolatka rozpoczęła naukę w Społecznym Ognisku Artystycznym. W ramach zajęć szkolnych dane jej było doświadczyć wspaniałego przeżycia - uczestniczyć w zajęciach zespołów prowadzonych przez Franciszka Kulupę i Benedykta Majchrzaka. To w Murowanej Goślinie ukończyła szkolę podstawową, realizowała swoje muzyczne zainteresowania (m.in. w zespole rozrywkowym), nawiązała pierwsze przyjaźnie.
Droga artystyczna Elżbiety Wtorkowskiej rozpoczęła się przed wieloma latami w Murowanej Goślinie, to właśnie w naszym mieście stworzyła w 1978 roku i przez 15 była dyrektorem Społecznego Ogniska Artystycznego. W 1981 roku założyła w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonymi przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną i merytoryczną. W latach 1984–2000 Elżbieta Wtorkowska była również dyrygentem Chóru Mieszanego „Vocantes” Parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie. Z jej inicjatywy w 1995 roku w Szkole Podstawowej nr 2 zostały utworzone klasy muzyczne.
W 1992 roku, w wyniku plebiscytu lokalnego czasopisma „Obywatel” Elżbieta Wtorkowska otrzymała tytuł „Gośliniaka Roku”. W 2005 roku przyznano jej tytuł Osobowości życia kulturalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina, w kategorii za całokształt działalności.
W uznaniu zasług artystycznych 2 czerwca 2007 roku Elżbieta Wtorkowska otrzymała „Medal Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana Goślina”.
W 2012 roku otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony dóbr kultury.
Elżbieta Wtorkowska, od 2000 roku nie jest mieszkanką naszego miasta, jednak kontynuuje rozpoczęte dzieło, przyjeżdża na próby z chórami, jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego. 
Elżbieta Wtorkowska w znacznym stopniu przyczyniła się do podniesienia świadomości kultury muzycznej wśród mieszkańców gminy Murowana Goślina, nie tylko przez działania związane z Chórami „Canzona”, ale także poprzez organizację koncertów chórów zagranicznych w kościele pw. św. Jakuba w czasie, gdy proboszczem był ks. Edmund Szymański, który był niestrudzonym animatorem życia muzycznego w Murowanej Goślinie, gdzie najważniejszą i największą „salą koncertową” był kościół parafialny. W kilka lat po jego śmierci zainicjowała Międzynarodowy Festiwal Chóralny jego imienia i chóry znowu odwiedzają Murowaną Goślinę.
W uznaniu jej zasług dla rozwoju goślińskiej kultury, w 2014 roku na uroczystej sesji z okazji 625-lecia Murowanej Gośliny, Rada Miejska przyznała prof. Elżbiecie Wtorkowskiej tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Murowana Goślina”.
Zachowując we wdzięcznej pamięci aktywność Pani Profesor w działaniach na rzecz naszego lokalnego środowiska, jesteśmy przekonani, że przez kolejne lata będziemy mogli korzystać z Pani wiedzy i doświadczenia. Życzymy wiele satysfakcji w pracy zawodowej oraz wspaniałych sukcesów w pełnieniu misji rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Arleta Włodarczak
(zdjęcie z archiwum prywatnego)

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl