Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

 • godło
  godło

Od 27 października 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

Wizyty w Urzędzie - bezpośrednia obsługa klientów zewnętrznych tylko jeżeli procedowane w Urzędzie sprawy wymagają osobistego stawiennictwa klienta oraz w celu zapoznania się strony z zebranym materiałem dowodowym przed zakończeniem prowadzonego w Urzędzie postępowania.

 1. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
 2. Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 3. Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub drogą elektroniczną, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych dotyczących sposobu załatwiania wybranych spraw.
 4. Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest na stanowiskach do tego przeznaczonych w poszczególnych budynkach Urzędu, tj. na antresoli i w holu budynku w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w pozostałych budynkach Urzędu. Informacja dotycząca miejsca i stanowiska bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umawiania wizyty.
 5. Informacje dotyczące imienia i nazwiska umówionego klienta oraz komórki organizacyjnej Urzędu, w której prowadzona jest sprawa, będą dostępne w Punkcie Informacyjnym Urzędu (hol), w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w punktach ochrony w pozostałych budynkach Urzędu.
 6. Zawieszone zostają spotkania obywateli w sprawach skarg i wniosków z wojewodą, I wicewojewodą, II wicewojewodą oraz dyrektorami i kierownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu.
 7. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski można złożyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)), za pośrednictwem platformy e-puap lub poczty tradycyjnej.
 8. Rezerwacji wizyt w celu potwierdzenia profilu zaufanego można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail).
 9. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, wyłącznie po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty.

Wydział Spraw Obywatelskich - w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są klienci w celu:
            - złożenia wniosku w sprawie obywatelstwa polskiego,
            - uzupełnienia wniosku w sprawie obywatelstwa polskiego posiadający wezwanie do uzupełnienia wniosku, wizyta wymaga ustalenia terminu drogą telefoniczną lub internetową

Do Punktu Obsługi Klienta wpuszczani są wyłącznie klienci umówieni uprzednio na wizytę telefonicznie lub posiadający rezerwację internetową.

Wydział Spraw Cudzoziemców - wznawia się częściowo bezpośrednią obsługę klienta w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu, odcisków linii papilarnych oraz uzyskania stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku. Wizyta wymaga ustalenia terminu drogą telefoniczną lub internetową.

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - osoby zainteresowane osobistym zapoznaniem się z aktami sprawy, przed zakończeniem prowadzonego postępowania, mogą kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, w celu uzgodnienia dogodnego terminu i godziny spotkania z pracownikiem Urzędu prowadzącym sprawę kontaktować się można wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.30 do 15.00 (tel. 81 854 10 70 lub 61 854 14 78) oraz elektroniczną na adres: koordynacja@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail).
Wszystkie dokumenty będące uzupełnieniem do złożonych wniosków prosimy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wydział Polityki Społecznej - sprawy dotyczące PROGRAMU MALUCH+: tel. 61 854 1783, 61 854 12 08, 61 854 12 48;

sprawy polityki społecznej i rynku pracy: tel. 61 854 18 25;

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim - posiedzenia składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostają zawieszone do odwołania, o nowych terminach posiedzeń składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, żądania, etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentacji.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl