Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

  • Logo Powiatu Poznańskiego

Aktualizacja 5.11.2020 r.

Znaczne ograniczenie bezpośredniej obsługi klientów w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.
Wnioski można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich, platformy e-PUAP. 
W sprawach pilnych i ewentualnych pytań informacji udzielają pracownicy Wydziału:
1) uzyskanie karty wędkarskiej – tel. 61 8410 579,
2) gospodarka  odpadami – tel. 61 8410 509 lub 61 8410 547,
3) ochrona powietrza – tel. 61 2269 211 lub 61 8410 545,
4) geologia – tel. 61 8410 692 lub 61 8418 817,
5) ochrona gruntów rolnych – tel. 61 8410 560 lub 61 2228 989,
6) uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu – tel. 61 8410 507 lub 61 8410 577,
7) w pozostałych sprawach prowadzonych przez Wydział – tel. 61 8410 552.
Kontakt osobisty pozwalający stronom postępowania administracyjnego na zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Składanie wniosków o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów jest możliwe wyłącznie elektronicznie w systemie REJA 24 na stronie: http://interesant.reja24.gov.pl (nowe okno)

Informacje dotyczące sposobu rejestracji można uzyskać pod numerem tel. 61 8410 750.

 

Aktualizacja 4.11.2020 r.

Zmiana sposobu obsługi klienta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.  
Od 5 listopada br. do odwołania ustala się:
1. Obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P7). Preferowany sposób składania wniosków poprzez: 
a. e-usługę i.Wniosek,
b. skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku: podpisem elektronicznym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisem zaufanym),
c. przesyłką pocztową lub kurierską,
d. osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby oczekujących klientów).
2. Odbiór dokumentów (sprawy załatwiane są w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku z wyłączeniem okresu od dnia doręczenia wnioskodawcy Dokumentu Obliczenia Opłaty do dnia wpływu środków za uiszczenie opłaty na konto PODGiK). Preferowany sposób:
a. drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,
b. drogą pocztową (stosowną opcję należy zaznaczyć we wniosku); zmiana sposobu odbioru z osobistego na przesyłkę pocztową jest możliwa - na wyraźne życzenie Wnioskodawcy, zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl . W przypadku wniosków na formularzach P i P1-P7 wystawiony zostanie dodatkowy Dokument Obliczenia Opłaty, (określający koszty wysyłki). Warunkiem przekazania do wysyłki udostępnianych materiałów jest potwierdzenie wpływu środków za ich udostępnienie i przesyłkę na konto PODGiK,
c. osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby oczekujących klientów).
Do składania wniosków i odbioru wykonanych dokumentów obowiązuje jedna kolejka.
Pozostałe szczegółowe ustalenia, w tym w szczególności w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są publikowane na stronie www.podgik.poznan.pl (nowe okno)


Aktualizacja 2.11.2020 r.

Od 2 listopada br., do odwołania, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Jednocześnie aby zapewnić właściwą i terminową realizację spraw prowadzonych przez Wydział, uruchomione zostają następujące formy kontaktu:

– telefoniczny w sprawach toczących się  (podanie numeru sprawy, bieżące informacje na temat podjętych czynności ) z sekretariatem Wydziału  pod numerami telefonów:

– 61 8410 504,
– 61 8410 549,
– 61 8410 550,
– 61 22 28 851,
– 61 8410 517,

– telefoniczny w sprawach  załatwionych i zakończonych  lub  dotyczących dziennika budowy pod numerami telefonów:

– 61 8410 702,
– 61 8410 728,
– 61 8410 513,

– telefoniczny z inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne w godzinach 11.00 – 14.00 pod dotychczasowymi numerami telefonów,

– osobisty, pozwalający  stronom na udział w postępowaniu administracyjnym poprzez zapoznanie się z aktami sprawy po uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie, konkretnego terminu wizyty w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu telefonicznego, mailowego pod adresem  starostwo@powiat.poznan.pl, poprzez epuap oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl (nowe okno) oraz www.powiat.poznan.pl (nowe okno) Zamieszczane są tam komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl