Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podpisanie budżetu na 2021 r.

  • Podpisanie budżetu na 2021 r.

Burmistrz MiG Murowana Goślina Dariusz Urbański w obecności Skarbnik Gminy Romany Dudek podpisał:
- Zarządzenie Nr 449/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2021- 2036,
- Zarządzenie Nr 450/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
Powyższe dokumenty zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz złożone w Biurze Rady Miejskiej.
Najważniejsze dane:
- dochody ogółem ustalono na kwotę 77 448 506,59 zł, 
- wydatki ogółem ustalono na kwotę 79 089 539,59 zł, 
- wydatki majątkowe ustalono na kwotę 5 952 339,00 zł.
Ważniejsze inwestycje:
- budowa świetlicy w Przebędowie – 917 035,00 zł, 
- budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary – 880 000,00 zł,
- budowa ulicy Rogozińskiej (górnej) – 700 000,00 zł,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskej w Murowanej Goślinie – 685 000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno – 600 000,00 zł,
- budowa budynku kulturalno – sportowego w Łopuchowie – 500 000,00 zł.
Prezentacja budżetu dla Rady Miejskiej odbędzie się na wspólnych spotkaniach Komisji Gospodarczej i Oświatowo – Społecznej Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2020 roku.

Marta Malec, stanowisko ds. planowania i analiz budżetu

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl