Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie w sprawie udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566), które brzmią:

§ 2. 1.  W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu
lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki”

informuję, że do zakończenia stanu epidemii w Polsce Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina nie będzie odpowiadał na wnioski o udzielenie informacji publicznej, wymagające nakładu pracy ze strony pracowników Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl