Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla określonej grupy przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 i których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, decyzją Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2020 r. mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zwolnienie dotyczy gruntów oraz budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest nieposiadanie zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.03.2020 r.

Aby uzyskać zwolnienie podatnik zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości (w przypadku osób prawnych) lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku osób fizycznych):

  1. formularza zgłoszenia,
  2. oświadczenia przedsiębiorcy,
  3. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 30.07.2020 r.:

  • osobiście (poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9 w Murowanej Goślinie w godzinach pracy urzędu),
  • przesłać za pośrednictwem poczty,
  • w formie elektronicznej poprzez ePUAP podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ww. zwolnienie stanowi pomoc publiczną.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/209/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Kontakt w tej sprawie, w godzinach pracy Urzędu:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel. 784 571 960, 61 8923 675.

Informacje o dodatkowych formach pomocy dla firm znajdują się w dziale Komunikaty dla przedsiębiorców.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl