Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zmiany właściwości miejscowej dla wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Od 1 stycznia 2021 r. obsługa największych firm w jednym miejscu

 • Największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy w Polsce – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
 • Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych.
 • Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do zwykłych urzędów skarbowych.

Od 2021 roku obsługa największych firm w Polsce została przeniesiona do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, który powstał na bazie I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe zajmować się będą obsługą średnich i dużych firm oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki, a obsługa mniejszych podmiotów z kapitałem zagranicznym przeniesiona została do zwykłych urzędów skarbowych.

I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługiwać będzie podmioty z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro). Jemu też została przypisana obsługa NBP, banków państwowych i krajowych oraz banków hipotecznych, a także krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, podatkowych spółek kapitałowych i spółek giełdowych.

Wszystkie zmiany nastąpiły automatycznie, z mocy przepisów prawa. Firmy nie muszą zatem aktualizować danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym.

***

Od 2021 roku wyspecjalizowane urzędy skarbowe (w Wielkopolsce są to: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu oraz Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu) skupią się na obsłudze średnich i dużych firm oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki państwa w regionie.

Mniejsze podmioty z kapitałem zagranicznym obsługiwane są bliżej swoich siedzib, przez zwykłe urzędy skarbowe.

Wszystkie zmiany nastąpiły automatycznie, z mocy przepisów prawa. Firmy nie muszą zatem aktualizować danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym.

We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, tak jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

Do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przechodzi obsługa:

 • osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają przychód/obrót netto między 3-50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych),
 • uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (o przychodzie ≥3 mln euro),
 • przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie ≥3 mln euro),
 • oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • banków spółdzielczych.

Firmy z kapitałem zagranicznym i przychodem niższym niż 3 mln euro, które do tej pory były obsługiwane przez wyspecjalizowane US, od tego roku rozliczać będą się w urzędach zgodnie ze swoją właściwością.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r.:

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl