Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Organizatorem kolejnego, XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz inne organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłoszą chęć współpracy na poszczególnych etapach Konkursu. 

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Oceniane będą m.in. rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw, 
a także stosowanie dobrych praktyk rolniczych. 

Dla laureatów na każdym z trzech etapów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do OR KRUS w Poznaniu (lub najbliższej placówki terenowej Kasy) wypełnionego Formularza zgłoszeniowego: osobiście, lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego przewoźnika, lub pocztą elektroniczną – w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w jednostkach KRUS oraz na stronie internetowej KRUS

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, nr tel. 61-8525013 i Placówkach Terenowych KRUS.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl