Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła w budynkach

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni Państwo, jeśli to możliwe, prosimy o składanie deklaracji poprzez stronę internetową zone.gunb.gov.pl W przypadku składania deklaracji inną drogą, prosimy o zwrócenie uwagi, by uzupełnić i przesłać wszystkie strony deklaracji.

Od 1 lipca rozpoczął się proces obowiązkowego składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw (pieców) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną z usługą mojeID. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy albo wysłać do urzędu listem poleconym.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Złóż deklarację przez internet

Po wybraniu przycisku Złóż deklarację i zalogowaniu się do systemu* w zakładce Budynki należy wybrać (na górze strony) opcję Dodaj Budynek. Podczas wypełniania formularza Metryka budynku z adresem budynku prosimy o cierpliwe oczekiwanie, aż system podpowie wartość dla każdego wypełnianego pola. W polu Gmina należy wybrać odpowiednio do lokalizacji: Murowana Goślina - Miasto lub Murowana Goślina - Obszar Wiejski. Po wybraniu tej drugiej opcji w polu Miejscowość będzie można wpisać nazwę wsi/osady.
Następnie w zakładce Deklaracje należy wybrać Dodaj Deklarację, wskazać jej typ i którego budynku (adresu) dotyczy.
Za system informatyczny odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
*) jednym ze sposobów logowania jest Profil Zaufany, który można założyć przez internet, następnie potwierdzić w Urzędzie Miasta i Gminy.
Instrukcja składania deklaracji online (plik Instrukcja-CEEB).

 

Gdy nie masz dostepu do internetu
Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sekcji "Materiały do pobrania" zamieszczono formularze deklaracji w PDF oraz przykłady ich wypełnienia. Prosimy o przekazanie do Urzędu Miasta i Gminy wszystkich stron formularza:

 

Materiały promocyjne i informacyjne do pobrania.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - pytania i odpowiedzi (FAQ)

 

***

Od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czego dotyczy deklaracja?
Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych

W jaki sposób mogę złożyć deklaracje?
W formie elektronicznej, czyli przez internet jest to najszybszy i najwiarygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu oraz pieniędzy, niewątpliwie zaletą jest również to, że deklaracje można złożyć nie wychodząc z domu.
W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji?
Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?
Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. 
W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl
baner toplayer
Spis Powszechny przez telefon: 22 297 99 99