Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZMIANY! Granty PPGR na sprzęt komputerowy

UWAGA ZMIANY

Drodzy mieszkańcy,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa dokonało rozszerzenia obszarów, na terenie których znajdowały się zlikwidowane PPGR.

O dofinansowanie mogą również ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i średnich mieszkający w każdej miejscowości gminy Murowana Goślina (nie tylko w tych, wskazanych w opinii KOWR), w tym m.in.: Nieszawa, Boduszewo, Przebędowo, Trojanowo, Głębocko, Głęboczek, Kamińsko, Pławno, Zielonka.

Pozostałe kryteria pozostają niezmienione, czyli: 
- krewni ucznia w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) byli zatrudnieni w Państwowych Gospodarstwach Rolnych funkcjonujących na terenie Polski (nie tylko Gminy Murowana Goślina) i zamieszkiwali tereny PGR,
- nie korzystają obecnie z użyczonych komputerów przez szkoły w celu realizacji nauki zdalnej lub nie otrzymali wcześniej dofinansowania na zakup komputerów lub przekazanych na własność zakupionych ze środków publicznych.

W związku z tym, przedłużamy termin składania wniosków do 2 listopada 2021 r.

*****

Zgłoś się do projektu i zyskaj nowy sprzęt komputerowy do nauki

W ramach „Polskiego Ładu” Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiła nabór wniosków do programu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, do którego Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina będzie aplikować.

Zgodnie z nim, uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać m.in. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Zakup sprzętów dofinansowany będzie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Program adresowany jest do uczniów, których krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) byli zatrudnieni w Państwowych Gospodarstwach Rolnych funkcjonujących na terenie Polski (nie tylko gminy Murowana Goślina). Kolejnym kryterium uczestnictwa w programie jest obowiązek zamieszkania ucznia w miejscowości znajdującej się na terenie gminy Murowana Goślina, w których istniały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Dodatkowo uczniowie nie mogli wcześniej (tj. w roku 2020 i 2021) otrzymać na własność, lub w drodze użyczenia, komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych (ewentualnie zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu takiego sprzętu) – nie dotyczy sytuacji, w której sprzęt został zwrócony szkole wraz z momentem rozpoczęcia nauki stacjonarnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie (po spełnieniu powyższych kryteriów), którzy zamieszkują w każdej miejscowości gminy Murowana Goślina.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia, wystarczy pobrać i wypełnić 2 dokumenty – Deklarację uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (uczeń pełnoletni wypełnia Oświadczenie dla osoby pełnoletniej, a w przypadku ucznia niepełnoletniego Oświadczenie wypełnia rodzic).

Deklarację i Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych, dotyczące uzyskania wsparcia z nowego programu można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, pok. nr 5 w terminie do dnia 2 listopada 2021 r. w godzinach pracy urzędu. Do Oświadczeń i zgód można dołączyć również dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w danym PGR (np. świadectwo pracy lub inne), co ułatwi procedurę weryfikacyjną.
Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pod nr telefonu: 61 8923 688.

 

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl
baner toplayer
Złóż deklarację dot. odpadów komunalnych do 31.12.2021 r.