Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

NABÓR WNIOSKÓW - PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przystąpił do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022". Główny cel Programu zakłada wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program realizowany będzie do 31.12.2022

Do kogo skierowany jest Program?

Adresatami Programu są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba kwalifikująca się do jednej z niżej wymienionych grup: osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; druga grupa to kandydaci posiadający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym natomiast trzecia grupa to osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Jakie zadania?

Zakres zadań asystenta obejmuje wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym (wyjścia i powroty do placówek oświatowych, urzędów, świątyń, placówek zdrowia, korzystanie z dóbr kultury). Ograniczenie skutków niepełnosprawności i stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. W przypadku dzieci wspieranie również procesu edukacji. Biorąc pod uwagę potrzeby i preferencje uczestników i ich opiekunów asystenci mogą udzielać wsparcia rodzinom w dowolnych godzinach i dniach tygodnia.      

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2022 planuje objąć wsparciem asystenta 7 osób posiadających orzeczenie, w tym 5 osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowano łącznie 3 840 godzin usług wsparcia w ramach, których asystenci kierując się indywidualnymi potrzebami swoich podopiecznych będą towarzyszyć i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Zgłoszenia

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

Prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 61 8122 231.

Informacje o programie: www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl