Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Edukacja dzieci z Ukrainy

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, jest związane z sumą ukończonych lat nauki szkolnej za granicą i następuje na podstawie:

 • dokumentów wydanych przez szkołę za granicą (nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego),

lub w przypadku ich braku

 • oświadczenia rodziców o sumie lat nauki.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora szkoły o przyjęcie do niższej klasy, np. ze względu na wiek dziecka.

 

PRZYJMOWANIE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie
  Murowana Goślina, ul. Mściszewska 10
  tel. (+48) 61 8112 779
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
  Murowana Goślina, ul. Gen. T. Kutrzeby 3
  tel. (+48) 61 8122 977
 3. Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego w Białężynie
  Białężyn 11
  tel. (+48) 61 8122 291
 4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie
  Długa Goślina 22
  tel. (+48) 61 8122 003
 5. Szkoła Podstawowa w Łopuchowie
  Łopuchowo 15
  tel. (+48) 61 8590 437

Procedura:

 • rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w którym mieszka dziecko.

 

PRZYJMOWANIE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Należy skontaktować się z dyrektorem wybranej szkoły. W Gminie Murowana Goślina:

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
Szkoła w Murowanej Goślinie
Murowana Goślina, ul. Szkolna 1
tel. (+48) 61 8122 491 
www.zsbolechowo.edu.pl
murowana.goslina@zsbolechowo.pl

W skład zespołu wchodzą:

 • Technikum kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia;
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl