Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podatki i opłaty lokalne w 2023 roku

Na sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w dniach 10 i 25 listopada 2022 r. zostały uchwalone stawki podatków, które będą obowiązywały w roku 2023. Niektóre zmieniły się i wzrosły w stosunku do roku 2022, natomiast podatek od środków transportowych uległ obniżeniu. 

Podatek od nieruchomości

od gruntów (kwota za 1 m² powierzchni):

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,16 zł,
 • pod wodami powierzchniowymi – 5,79 zł, 
 • pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego) – 0,61 zł,
 • niezabudowanych, w obszarze rewitalizacji – 3,81 zł;

od budynków lub ich części (kwota za 1 m² powierzchni użytkowej):

 • mieszkalnych – 0,99 zł,
 • budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,60 zł,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł,
 • pozostałych, w tym: od budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – 6,49 zł, od budynków letniskowych i innych – 9,71 zł.

od budowli - 2% wartości.
 

Podatek rolny

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 155 zł;
 • od 1 ha fizycznego gruntów równowartość pieniężna 5q żyta, tj. 310 zł.
   

Podatek leśny

 • wynosi 71,0996 zł za 1 ha fizyczny.
   

Opłata targowa:

 • 18 zł dziennie – od sprzedaży wyłącznie artykułów rolnych,
 • 39 zł dziennie – od sprzedaży artykułów pozostałych.
   

Opłata od posiadania psów – rezygnacja z opłaty.

Od 1 stycznia 2023 roku opłata od posiadania psów nie będzie pobierana.
  

Podatek od środków transportowych

Stawki uległy zmianie i zostały obniżone do stawek minimalnych. Zapraszamy do lektury odrębnej informacji.

 

Podjęte przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały są dostępne w przygotowanej informacji dla podatników do pobrania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku składania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji:

 • na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia,
 • na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia,
 • na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia.

Natomiast osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych – są zobowiązane składać deklaracje:

 • na podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian, mających wpływ na wysokość podatku, podatnicy zobowiązani są składać organowi podatkowemu informację lub deklarację, sporządzoną na odpowiednim formularzu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Formularze są dostępne na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 18 – pokój nr 6.

Honorata Dziel
kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
tel. 61 892 36 75

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl