Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 • Burmistrz przemawia podczas uroczystości

Niech się święci 3 Maja

Uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie rozpoczęły się obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan Sławomir Jessa i proboszcz parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie ks. Piotr Szymkowiak. W eucharystii wzięły udział władze samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji, instytucji, szkół i stowarzyszeń. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. 
Dalsza część uroczystości odbyła się na placu Powstańców Wielkopolskich, które poprowadził Dyrektor ośrodka kultury Sławomir Heinrychowski. Tradycyjnie rozpoczęto odegraniem przez Orkiestrę Dętą hymnu państwowego i hejnału naszego miasta odegranego prze trębaczy.
Pani Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Justyna Radomska w uroczystym wystąpieniu nawiązała do historycznych wątków uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podkreśliła, że chociaż minęło tyle lat, to obowiązkiem nas wszystkich jest pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności. Tych wartości powinniśmy bronić, wznosząc się ponad podziały i indywidualne interesy. Dla dobra Polski i naszej małej ojczyzny Murowanej Gośliny. Kończąc przemówienie Pani Burmistrz podziękowała wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie tego ważnego wydarzenia dla Polski i Polaków. 
Po przemówieniu, Radny Powiatu Poznańskiego Jarosław Dobrowolski otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Odznakę wręczyły Radne Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Patrycja Przybylska i Marta Dzikowska. 
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i uczestnicy uroczystości złożyli podpis w pamiątkowej księdze Konstytucji 3 Maja.
Ostatnim akcentem obchodów było Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które odbyło się na strzelnicy brackiej. Tarczę Trzeciomajową wystrzelił i tym samym zajął 1 miejsce Krzysztof Stemplewski, 2 miejsce Jarosław Dobrowolski, 3 miejsce Zbigniew Karpiński.

Tekst: Agnieszka Szymańska – Wojtera

Dziękujemy za pomoc przy organizacji uroczystości:
– Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba Apostoła ks. dziekanowi Sławomirowi Jessie
– Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie,
– Straży Miejskiej,
– Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego,
– Goślińskiemu Szczepowi „Wzgórze” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
– Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu.

 

 • poczty sztandarowe podczas uroczystej mszy w kościele
 • wierni w kościele
 • orkiestra OSP pod pomnikiem
 • delegacja Gminy składa wiązankę kwiatów pod pomnikiem
 • Bracia Kurkowi wpisują się do Kroniki
 • Pani burmistrz podczas przemówienia
 • wręczenie odznaczenia
 • delegacje składają kwiaty
 • delegacje składają kwiaty
 • delegacje składają kwiaty
 • delegacje składają kwiaty
 • delegacje składają kwiaty
 • delegacje składają kwiaty
 • wiązanki kwiatów pod pomnikiem, po bokach warta harcerzy
 • składanie kwiatów przez delegacje
 • składanie kwiatów przez delegacje

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl