Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

VII Zwyczajna Sesja RM

 • VII Zwyczajna Sesja RM

16 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w 14-osobowym składzie (nieobecny radny Robert Molski) obradowała na VII Zwyczajnej Sesji.
Sesję rozpoczęto od podziękowań dla ustępujących sołtysów i powitania nowych przedstawicieli sołectw gminy Murowana Goślina.
Burmistrz Dariusz Urbański powiedział: funkcja sołtysa jest bardzo ważnym elementem w samorządzie. (…) Można w uproszczeniu powiedzieć, że jesteście burmistrzami w swoich sołectwach.” Sołtysom ustępującym ze swoich funkcji burmistrz, zastępca burmistrza Krzysztof Oczkowski oraz przewodniczący RM Kamil Grzebyta wręczyli pamiątkowe tabliczki.
Głos zabrała Elżbieta Winogrodzka, dziękując za zaangażowanie mieszkańców w ciągu 20 lat pracy społecznej, a także władzom urzędu za współpracę.
Nowo wybranym oraz ponownie sprawującym swoją funkcję sołtysom wręczono piny, a burmistrz poprosił, by sołtysi konsolidowali wieś, tworzyli społeczeństwo, jako wspólnotę w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
W dalszej części sesji Rada podjęła następujące uchwały:
1.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Kwota dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 36.360,00 zł do kwoty 70.206.030,88 zł. Kwota wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę  36.360,00 zł do kwoty 71.352.958,88 zł.
2.    Uchwała sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036.
3.    Uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Uznano, że udzielenie bonifikaty użytkownikom wieczystym gruntów będących dotychczas własnością Gminy Murowana Goślina na poziomie przyjętym przez ustawodawcę w stosunku do użytkowników wieczystych gruntów stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa jest jak najbardziej prawidłowe.
4.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie projektu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała wprowadza prawidłowe zapisy dotyczące wejścia w życie uchwały, nie naruszając treści merytorycznej dotyczącej szkół.
5.    Uchwała w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Wyraża się zgodę na utworzenie na terenie Gminy Murowana Goślina w 2019 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, położonego nad jeziorem Kamińskim w miejscowości Kamińsko. Sezon kąpielowy od 17.07 do 15.08.2019 r.
6.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu.
Wprowadza się zmiany do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej uściślające przypadki wygaśnięcia mandatu radnego i obsadzenia zwolnionego mandatu oraz obowiązek przekazywania dokumentów Burmistrzowi Miasta i Gminy w celach informacyjnych.
7.    Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W związku z upływem kadencji sołtysów i wyborem nowych sołtysów w poszczególnych sołectwach gminy Murowana Goślina wyznaczono na inkasentów nowych sołtysów.
Wszystkie w/w uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
Stosunkiem głosów 7 „za” do 7 „przeciw” uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw poprawy jakości powietrza na terenie gminy Murowana Goślina nie została przyjęta.
Pod wskazanymi adresami znajdują się:
    wyniki imiennych głosowań
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/466988/wykaz_glosowan_imiennych_na_vii_zwyczajnej_sesji_rady_miejskiej_
    treść podjętych uchwał  
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
    transmisja z obrad
https://www.youtube.com/watch?v=OgMNlxgDuJk

Joanna Witkowska
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654

 

 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 1
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 2
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 3
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 4
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 5
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 6
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 7
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 8
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 9
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 10
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 11
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 12
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 13
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 14
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 15
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 16
 • VII Zwyczajna Sesja RM - fot/ 17

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl