Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sesja nadzwyczajna

Na dzień 8 października 2019 r. została zwołana Sesja nadzwyczajna, w której uczestniczyło 14 radnych (nieobecny Leszek Sommerfeld). Rada podjęła następujące uchwały:
1.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo.
Przystąpienie do opracowania planu ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy, zgodnego z polityką przestrzenną wyrażoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwała została podjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.
2.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036.
W związku z przystąpieniem do sporządzenia planu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Mściszewo i Trojanowo” na lata 2019-2020. 9 radnych opowiedziało się „za” podjęciem uchwały, 1 „przeciw” a 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
3.    Uchwała w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Stosunkiem głosów 9 „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” Rada Miejska wyraziła opinię o odmowie wygaśnięcia mandatu radnego Przemysława Popiaka.
4.    Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
O odwołanie radnego Kamila Grzebyty z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej zawnioskował Klub Radnych „Razem dla Murowanej Gośliny” (w zmienionych składzie od 8.10.2019 r. -  z klubu wystąpili radni: Magdalena Binięda-Grzebyta i Kamil Grzebyta).
Za odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady opowiedziało się 8 radnych, 6 oddało głos na „nie”.
5.    Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Stosunkiem głosów 8 na „tak” i 6 na „nie” na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie został wybrany radny Przemysław Popiak. Radny był jedynym zgłoszonym kandydatem.

Pod wskazanymi adresami znajdują się:
    wyniki imiennych i tajnych głosowań
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/490371/wykaz_imiennych_i_tajnych_glosowan_na_xii_sesji_rady_miejskiej_w
    treść podjętych uchwał  
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
    transmisja z obrad
https://www.youtube.com/watch?v=VZ5ltsm599s

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl