Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie

Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie
obrazek wydarzenia
2018-05-20
  • Sport,
start: ul. Kolejowa, Murowana Goślina, biuro zawodów: SP1 ul. Szkolna

Zapisy: https://plus-timing.pl/zgloszenia/mp_weteranow-murowana_goslina-2018

Lista Startowa: https://plus-timing.pl/zgloszenia/mp_weteranow-murowana_goslina-2018/lista_startowa.php

 

BIEG ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM DARIUSZA URBAŃSKIEGO
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA


 

REGULAMIN XXII MISTRZOSTW POLSKI MASTERS W PÓŁMARATONIE

CEL IMPREZY
1. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski Masters w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych na rok 2018.
2. Popularyzacja biegów długodystansowych weteranów.
3. Promocja miasta i gminy Murowana Goślina.

ORGANIZATORZY
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.
2. Społeczny Komitet Organizacyjny.

TERMIN I MIEJSCE
1. Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie zostaną rozegrane w Murowanej Goślinie k/ Poznania.
2. Termin: 20 maja 2018 r. (NIEDZIELA), start o godz. 10.00.
3. Start i meta: ul. Kolejowa w Murowanej Goślinie.

TRASA
1. Trasa o długości 21.097 m (2 pętle), lekko pofałdowana, asfalt.
2. Trasa posiada atest PZLA.
3. Z uwagi na przebudowę ulic w Murowanej Goślinie może nastąpić zmiana trasy.

KATEGORIE WIEKOWE
1. Kobiety: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69;70-74; 75 -79; 80-84, 85 i starsze
2. Mężczyźni: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79;80-84, 85 i starsi.
3. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje data urodzenia.

BIURO ZAWODÓW, ZASADY UCZESTNICTWA
1. Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 35 lat.
2. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi się zgłosić osobiście w biurze zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
3. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Mistrzostwach i wyrażających zgodę na udział w nich na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia.
4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz wykorzystania jego wizerunku w celu promocji i dokumentacji zawodów. Zgodę potwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym w biurze zawodów.
5. Weryfikacja zawodników startujących w Mistrzostwach odbywać się będzie w biurze zawodów:
- w dniu 19 maja 2018 r. biuro zawodów będzie czynne od godz. 14.00 do 22.00 w Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10 (hala MG SPORT, I piętro),
- w dniu 20 maja 2018 r. biuro zawodów będzie czynne od godz. 7.00 do 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1.
6. W Mistrzostwach Polski sklasyfikowani będą zawodnicy tylko z polskim obywatelstwem.
7. Klasyfikacja mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (tylko zameldowani).

KLASYFIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDÓW RUCHU
1. Każdy niepełnosprawny zawodnik, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy ma obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Organizator nie dopuszcza do startu wózków.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
1. Pomiaru czasu i ustalenia kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach będzie dokonywać firma PLUS TIMING za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.
2. Wszyscy biorący udział w Mistrzostwach zobowiązani są do pokonania wytyczonej przez sędziów trasy.
3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

NAGRODY
1. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach – nagrody pieniężne w wysokości 300 zł, medale.
2. Za drugie miejsce w kategorii – nagrody pieniężne w wysokości 200 zł, medale.
3. Za trzecie miejsce w kategorii – nagrody pieniężne w wysokości 100 zł, medale.
4. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i pamiątkowy upominek.
5. Dla zwycięzców w kategorii open puchary.
6. Dla najlepszej Goślinianki (1,2,3 miejsce) i Gośliniaka (1,2,3 miejsce) – puchary. Najlepsza Goślinianka i najlepszy Gośliniak otrzymają pakiety startowe VIII Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2019 (jedna konkurencja).
7. Dla najlepszych zawodników zagranicznych (1 miejsce) – puchary.
8. Dla najlepszych zawodników niepełnosprawnych (1 miejsce) – puchary.
9. Dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika Mistrzostw – puchary Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.

OPIEKA LEKARSKA, UBEZPIECZENIE
1. Organizator zapewnia opiekę lekarską na czas trwania imprezy. 2. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego
zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

PUNKTY ODŻYWIANIA, WYŻYWIENIE
1. Punkty odżywiania będą usytuowane co 5 km.
2. Organizator zapewnia bezpłatną kolację w przeddzień biegu.
3. Szatnie, natryski, depozyt, obiad - Szkoła Podstawowa w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1.

ZAKWATEROWANIE
1. Rezerwacja indywidualna. Baza noclegowa: www.murowana-goslina.pl/156,baza-noclegowa

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie
www.polmaraton.murowana.pl oraz www.maratonypolskie.pl i uiszczenie opłaty startowej.
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 15 maja 2018 r.
2. Opłata startowa płatna na konto organizatora Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001 wynosi:
- do 4 maja 2018 r. – 40 zł,
- od 5 maja do 15 maja 2018 r. – 60 zł,
4. W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko, adres oraz rocznik zawodnika.
5. Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.
6. Opłaty startowej należy dokonać do 15 maja 2018 r. 7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną pod adres podany w formularzu.
8. Organizator nie przewiduje zapisów po 15 maja 2018 r. oraz w dniu zawodów.
9. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
10. Do dyspozycji dyrektora biegu jest 50 numerów startowych, dyrektor może nimi dysponować także w dniu zawodów (opłata startowa 100 zł).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Interpretacja regulaminu i spraw mogących wyłonić się przed i w czasie trwania imprezy, a nie objętych niniejszym regulaminem należy do organizatora.
2. Bieg zostanie przeprowadzony niezależnie od warunków pogodowych.
3. Wyniki biegu dostępne będą:
- dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego – sms po zakończeniu biegu,
- dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronach www.polmaraton.murowana.pl oraz www.maratonypolskie.pl

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1. Bieg młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum) na dystansie 1000 m.

ADRES ORGANIZATORA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Mściszewska 10
62-095 Murowana Goślina
Dyrektor biegu Arleta Włodarczak 601 543 799
tel. (61) 812 21 20, 811 30 88
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
www.domkultury.murowana-goslina.pl

zgłoszenia elektroniczne: www.polmaraton.murowana.pl, www.maratonypolskie.pl

 

Program XXII Mistrzostw Polski Masters w Półmaratonie:
9.30 Zbiórka zawodników na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 1
9.40 Przemarsz zawodników na czele z Orkiestrą Dętą OSP na miejsce startu
9.50 Oficjalne otwarcie XXII Mistrzostw Polski Masters w Półmaratonie
10.00 START półmaratonu
10.05 Start biegów młodzieży szkolnej
10.30 Dekoracja zwycięzców biegów młodzieży szkolnej
10.35 Spodziewany pierwszy zawodnik na półmetku
11.05 Spodziewany zwycięzca półmaratonu
13.30 Uroczysta dekoracja zwycięzców

Impreza zrealizowana z pomocą finansową gminy Murowana Goślina.

Utrudnienia w ruchu, parkingi dla zawodników i kibiców.

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl