Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Murowany Talent

2019-03-23
  • Kultura,
Aula Szkoły Podstawowej nr 1

Regulamin konkursu
„Murowany Talent”
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miejska w Murowanej Goślinie z Tobiaszem Siniawskim, Piotrem Łuckim i Goślińską Młodzieżą.
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest skierowany dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina oraz dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych na terenie gminy.
Liczba uczestników ograniczona: 30 miejsc
3. Cele konkursu:
• rozwijanie umiejętności i zainteresowań mieszkańców Murowanej Gośliny,
• pobudzanie twórczego myślenia i kreatywności,
• wspieranie uczniów uzdolnionych,
• integracja mieszkańców,
• promowanie lokalnych talentów,
• popularyzowanie działań artystycznych.
4. Termin i miejsce: 23 marca 2019 r. (sobota), godz.16.00, aula SP nr 1 w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10
Próba Generalna 2 marca 2019 r., godzina 15:00
5. Forma konkursu:
• Uczestnicy zobowiązani są przygotować krótką prezentację sceniczną posiadanego przez siebie talentu: śpiew, taniec, pokaz sprawności fizycznej, gra na dowolnym instrumencie, recytacja, prezentacja treści akrobatycznych i inne. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. Czas prezentowanego pokazu nie może przekraczać 4 minut. Naruszenie treści regulaminu grozi dyskwalifikacją.
Naruszenie treści regulaminu grozi dyskwalifikacją.
• Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, oraz natomiast uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapewnienia sobie akcesoriów potrzebnych do swojego występu (instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy itp.).
6. Organizacja konkursu:
Organizator zawiadamia o konkursie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Murowana Goślina, kluby seniora oraz lokalne stowarzyszenia. Ponadto informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych szkół oraz stronie Miasta i Gminy Murowana Goślina.
7. Komisja konkursowa
Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów. Jury przyznaje punkty w skali od 0-5 do każdej do każdego kryterium oceny. O wyniku decyduje zgromadzenie przez uczestnika największej liczby punktów.
8. Przy ocenie komisja będzie brała pod uwagę:
• pomysłowość,
• oryginalność,
• kulturę sceniczną
• sposób prezentacji,
• umiejętności.
ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA EFEKTÓW SPECJALNYCH (SZTUCZNYCH OGNI, PETARD, ITP.) MOGĄCYCH ZAGROZIĆ ZDROWIU LUB ŻYCIU UCZESTNIKÓW KONKURSU!
9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie wraz z podkładem muzycznym zapisanym na pendrive jako plik audio do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przy ulicy Mściszewskiej 10 w godzinach od 8:00 do 20:00 do dnia 28 lutego 2019 r.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia zawierająca zgodę rodziców dostępne są na stronach internetowych Waszych szkół oraz gminy Murowana Goślina.
UWAGA!
Zespół/Grupa uczestników dostarcza jedną kartę zgłoszenia. Każdy pendrive powinien zawierać opis: imię, nazwisko wykonawcy oraz tytuł utworu.
10. Postanowienia końcowe
• O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
• Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w mediach.
• Osoba do kontaktu: Tobiasz Siniawski, tel:605 428 062
• e-mail: tobiasz.siniawski@wp.pl
11. Nagrody
Nagrody przewidziane są dla 3 najlepszych uczestników konkursu bez podziału na kategorię i wiek.
Informujemy, że podczas imprezy odbędzie się zbiórka charytatywna dla Lenki, która cierpi na autyzm atypowy.

 

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl