Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Konkurs piosenki online

2020-05-31
  • Kultura,
MGOKiR Murowana Goślina

REGULAMIN
KONKURSU PIOSENKI ONLINE - W DOMU ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE
I. Organizatorem KONKURSU PIOSENKI ONLINE jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina.
II. Konkurs ma na celu popularyzację piosenki, kształcenie muzyczne poprzez wspólną zabawę, prezentację umiejętności i promocję młodych wykonawców oraz promowanie kreatywnego spędzania czasu #ZOSTAŃWDOMU.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Przebiega w oparciu o podział na cztery kategorie wiekowe:
• grupa najmłodsza – dzieci w wieku przedszkolnym • grupa młodsza – uczniowie klas I – III, • grupa starsza – uczniowie klas IV – VI, • grupa najstarsza – uczniowie klasy VII, VIII.
Uczestnikiem KONKURSU może zostać każdy dziecko zamieszkujące na stałe na terenie gminy Murowana Goślina, przy czym zgłaszającym uczestnika mogą być wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
2. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Należy wybrać jedną dowolną piosenkę o czasie trwania nie dłuższym niż 3 minuty i nagrać filmik (można nagrać na kamerkę w telefonie lub innym dowolnym urządzeniem, śpiewając wykonawca musi być dobrze widoczny i słyszany).  
4. Wykonawca może wykorzystać podkład muzyczny (półplayback) lub śpiewać a capella.
5. Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak np.mp4.
6. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu organizator poinformuje o tym opiekunów uczestnika.
7. Film należy przesłać do 31 maja 2020 r. za pomocą komunikatora internetowego Facebook https://www.facebook.com/Kultura.MurowanaGoslina/ lub pod adres: kulturagoslina@wp.pl z dopiskiem „KONKURS PIOSENKI ONLINE” w temacie wiadomości.
8. Razem z nagraniem należy przesłać (zeskanowaną lub sfotografowaną) wypełnioną czytelnie Kartę Zgłoszenia.
9. Prezentacja filmów nagrodzonych laureatów zostaną zamieszczone na stronie ośrodka kultury, Facebooku i Instagramie od 10 czerwca 2020 r.
IV. NAGRODY
1. JURY powołane przez Organizatora oceni prezentacje z uwzględnieniem takich kryteriów jak: dobór repertuaru, emisja głosu, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2020 r.
4. Podczas konkursu zostanie wyłoniony jeden laureat w każdej kategorii wiekowej. Przyznane będzie także GRAND PRIX KONKURSU PIOSENKI ONLINE - W DOMU ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE.
Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
5. Nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Organizator, zostaną przesłane pocztą.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. 2. Dodatkowe informacje: Agnieszka Szymańska-Wojtera tel. 618 123 629 e mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
 VI. DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem.  
Dane przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w organizowanym przez Administratora KONKURSEM PIOSENKI ONLINE, na podstawie: - Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane będą przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku. - Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane będą przetwarzane w związku z udziałem w konkursie. - Art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. realizacja zadania publicznego. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obejmują m.in. upowszechnianie kultury. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług zapewniający nam rozwiązania techniczne i organizacyjne, podmiotom świadczących usługi nowych technologii, podmiotom świadczącym obsługę i serwis informatyczny, wysyłki biuletynów internetowych, pomiotom świadczących usługi prawne dla MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym konkursie. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Konkurs będzie rejestrowany w formie obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych nośnikach zebrane materiały wykorzystywane będą przez organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych zgodnie  art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231). Jednocześnie informujemy że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wynikające z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl