Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zebrania wiejskie ws. podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków w ramach funduszu sołeckiego 2020 jest złożenie przez sołtysa w terminie do 30 września 2019 roku wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:

  • wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców, zgodny ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
  • zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć (koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2020).

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia  środków z funduszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

UWAGA! Wnioski (z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa) wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem przedsięwzięcia należy składać do sołtysa najpóźniej w dniu zebrania wiejskiego przed zatwierdzeniem porządku zebrania.

W załączeniu kwoty środków przypadających na sołectwa oraz terminy zebrań.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl